Viškovo 21. prosinac 2015.

Nova prometnica u Blažićima

Nova prometnica u Blažićima
Početkom listopada započeli su radovi na rekonstrukciji ceste koja sačinjava planirani novi sustav prometne mreže naselja Blažići.
 
Cesta u obuhvatu rekonstrukcije duga je oko 134 metra dok ukupna površina građevinske čestice iznosi 1.158 m². Normalna poprečna širina dijela puta obuhvaćenog rekonstrukcijom iznosi 4 metra, a uz isti će biti izveden i nogostup. U sklopu rekonstrukcije biti će izgrađen i vodovodni ogranak te sustav oborinske odvodnje s upojnim bunarom.
 
Rok dovršetka radova je 80 kalendarskih dana, a ugovorna vrijednost građevinskih radova iznosi više od 961 tisuće kuna. 
 
Radove izvodi tvrtka Goran Graditeljstvo iz  Delnica, nadzor nad izvođenjem radova tvrtka Teh projekt konzating Rijeka, a poslove koordinatora zaštite na radu tvrtka Tim Rijeka.
 
Izvor: Općina Viškovo