Viškovo 17. veljača 2016.

Ulaganje u zdravlje

Općinska načelnica Sanja Udović s predstavnicima Općine Viškovo posjetila je ordinacije opće, obiteljske i pedijatrijske medicine na području Općine Viškovo kojima je, Odlukom o financijskoj potpori iz prosinca 2015. godine, odobrena financijska potpora u iznosu 1.500,00 kuna po ordinaciji.

Općinska načelnica je tom prilikom s liječnicima razgovarala o uvjetima rada, broju pacijenata, bolestima koje se u najvećoj mjeri pojavljuju, kao i o mogućnostima povećanja broja koncesija za liječnike primarne zdravstvene zaštite, obzirom na rast broja stanovnika koji Općina Viškovo bilježi u posljednje vrijeme.

“Na ovaj smo način htjeli poboljšati kvalitetu usluga koje pružaju ordinacije opće, obiteljske i pedijatrijske medicine na području Općine Viškovo te samim time doprinijeti poboljšanju zdravstvenog stanja naših stanovnika. Iskreno se nadam kako će se ovakva praksa zadržati i narednih godina,“ rekla je Općinska načelnica Sanja Udović.