Bakar 14. ožujak 2022. Izvor: Grad Bakar

Bakarskim umirovljenicima prigodni darovi uoči Uskrsa

Bakarskim umirovljenicima prigodni darovi uoči Uskrsa
Povodom nadolazećeg blagdana, Gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić donio je Odluku o isplati prigodnog dara umirovljenicima s područja Grada Bakra

Pravo na isplatu uskrsnice u iznosu od 300,00 kuna ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Grada Bakra koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 3.000,00 kn mjesečno neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi, kao i osobe stari­je od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu. Pravo na dodjelu uskrsnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu koji rade s nepunim radnim vremenom.

Kako bi ostvarili pravo na uskrsnicu, umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su od 14. ožujka do 22. travnja dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjeni zahtjev s osobnim podacima umirovljenika (E-obrazac zahtjeva koji se nalazi na mrežnim stranicama Grada Bakra ili običan zahtjev koji se također može preuzeti na mrežnim stranicama Grada Bakra ili tiskani zahtjev koji se može preuzeti u prizemlju Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar),

2. Dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima  ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a) ne stariji od 2 mjeseca iz kojih je vidljiv ukupan iznos mirovinskih primanja.

3. Presliku osobne iskaznice ukoliko do sada nisu primili prigodni dar (božićnicu ili uskrsnicu).

Osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, dužne su dostaviti Potvrdu da nisu korisnici prava iz Mirovinskog osiguranja koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
 
Isplata uskrsnica za umirovljenike bit će realizirana tije­kom ožujka i travnja, za što je Grad Bakar osigurao 300.000,00 kuna.