Bakar 21. veljača 2022. Izvor: Grad Bakar

Grad Bakar brine o zdravlju svojih građana

Grad Bakar brine o zdravlju svojih građana
Grad Bakar je i u 2022. godini nastavio s Programom preventivne zdravstvene zaštite, za što je u proračunu osigurano 175.000,00 kuna. 

Stanovnici Grada Bakra preventivne urološke preglede za muškarce i ginekološke preglede za žene mogu obaviti u Poliklinici Medico u Rijeci. 

Cijena urološkog pregleda iznosi 360,00 kuna, a cijena ginekološkog pregleda 450,00 kuna. Odlukom gradonačelnika Grada Bakra korisnici će sufinancirati dio troškova u iznosu od 30% cijene pregleda. Za urološki pregled učešće korisnika iznosi 108,00 kuna, dok za ginekološki pregled učešće iznosi 135,00 kuna. Preglede se može dogovoriti na broj telefona  072/100-700 ili e-mailom na sljedeću adresu medico@medico.hr.


Osim Programa preventivne zdravstvene zaštite Grad Bakar sufinancira Program palijativne zdravstvene skrbi s ciljem unapređenja i provođenja palijativne skrbi terminalnih bolesnika na području Grada, za što je u Proračunu izdvojeno 30.000.00 kuna. 

Grad Bakar sufinancira i Program posebnog dežurstva s ciljem unapređenja i provođenja posebnog dežurstva kroz rad ordinacije opće/obiteljske medicine, ordinacije predškolske zdravstvene zaštite i ordinacije dentalne zdravstvene zaštite. Dežurstva se provode subotom, nedjeljom i blagdanom od 08:00 do 20:00 sati na adresi Cambierieva 7 u Rijeci. Za Program posebnog dežurstva u Proračunu je osigurano 30.000,00 kuna.

Provoditelj Programa palijativne zdravstvene skrbi i Programa posebnog dežurstva je Dom zdravlja Primorsko- goranske županije. 

Za poboljšanje zdravstvenog standarda građana kroz spomenuta tri programa Grad Bakar je u Proračunu za 2022. godinu osigurao 235.000,00 kuna.