Bakar 5. travanj 2022. Izvor: Grad Bakar

Grad Bakar daje potpore za manje projekte i manifestacije

Grad Bakar daje potpore za manje projekte i manifestacije
Raspisan Javni poziv za predaju zahtjeva za potpore malih vrijednosti u 2022. godini

Grad Bakar je krajem ožujka raspisao Javni poziv za predaju zahtjeva za potpore malih vrijednosti kojim se financijske potpore dodjeljuju korisnicima tijekom proračunske godine za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, međuopćinske i međunarodne suradnje te povećanje turističke ponude povezane s nekim od prethodnih područja.

Javni poziv je otvoren do kraja 2022. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna. Shodno dobivenim prijavama kulturno umjetničkim udrugama dodijelit će se ukupno do 20.000,00 kuna, kao i sportskim društvima, dok je za tekuće donacije za međuopćinsku i međunarodnu suradnju na raspolaganju 15.000 kuna. 

Sve informacije o Javnom pozivu te obrazac za prijavu su dostupne na mrežnim stranicama Grada Bakra, a prijave se mogu osobno predati u pisarnici Grada Bakra ili se šalju poštom na adresu Grad Bakar, Primorje 39, s naznakom “Prijava na Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2022. godini”.