Bakar 18. veljača 2024. K.V.

Grad Bakar građanima sufinancira preventivne preglede

Grad Bakar građanima sufinancira preventivne preglede
Grad Bakar sklopio je Ugovor o obavljanju preventivnih uroloških pregleda za muškarce i ginekoloških pregleda za žene s “Poliklinikom Medico” u Rijeci.

Cijena urološkog pregleda iznosi  45 eura, a cijena ginekološkog pregleda 60 eura. Odlukom gradonačelnika Grada Bakra korisnici će sufinancirati dio troškova u iznosu od 30% cijene pregleda. Za urološki pregled učešće korisnika iznosi 14,40 eura, dok za ginekološki pregled učešće iznosi 18 eura. Preglede se može dogovoriti na broj telefona 051/ 263-109 ili e-mailom na sljedeću adresu medico@medico.hr.