Bakar 12. svibanj 2024. Izvor: Grad Bakar

Kreće izmjera za dio katastarske općine Krasica

Kreće izmjera za dio katastarske općine Krasica
Nakon provedene katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za katastarske općine Bakar, Kukuljanovo i Škrljevo, na području Grada Bakra kreće izmjera za dio katastarske općine Krasica. 

U Domu kulture „Franjo Tijan“ na Krasici za mještane Krasice i sve vlasnike katastarskih čestica održan je Javni skup o prezentaciji projekta provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za dio katastarske općine Krasica. 

Temeljem Ugovora o javnoj nabavi usluga između Državne geodetske uprave i Geodetskog zavoda Rijeka d. o. o. sklopljenog 21. ožujka 2024. godine na području Grada Bakra za dio katastarske općine Krasica započeli su radovi na projektu provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2024. godinu. 

Projekt obuhvaća: katastarsku izmjeru nekretnina: utvrđivanje oblika i površine svake nekretnine (katastarskih čestica, zgrada i drugih građevina), utvrđivanje stvarnih nositelja prava na nekretninama; predočavanje svih podataka prikupljenih terenskom izmjerom; izradu novog katastarskog plana te obnovu zemljišne knjige. 

Izvoditelj radova na projektu je tvrtka Geodetskog zavoda Rijeka d. o. o., a nadzor nad projektom obavlja Državna geodetska uprava. 


Gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić pozdravio je prisutne te upoznao mještane s, za njih, besplatnom uslugom koju pruža ovaj dogovor između Grada i Državne geodetske uprave. Pozvao je na aktivnu suradnju kako bi projekt završio u zadanim rokovima. Gradonačelnik je napomenuo kako ovaj Javni skup nije otvorenje novouređenog Doma kulture, već mještane Krasice očekuje svečano otvorenje, a u tijeku je još završno dotjerivanje i opremanje prostora koji je u petak okupio mnogobrojne mještane. 

Ispred Državne geodetske uprave obratila se pročelnica područnog ureda za katastar Rijeka Irena Benasić, naglasivši da je izmjera u potpunosti financirana novcem državnog proračuna. Istaknula je kako će postupak biti drukčiji na Krasici nego li što je to bila praksa do sada, uvid će vršiti predstavnici geodetskog zavoda, a katastar je podrška. 

Predstavnici Geodetskog zavoda Rijeka d. o. o. predstavili su model prikupljanja podataka, pozvali na dobru suradnju, informiranje vlasnika posjednika, te naglasili da se mještani obrate za bilo kakva pitanja, pomoć, kako bi se u suradnji s odvjetnicima i pravnicima riješila nerazjašnjena vlasništva, čak i nerazvrstane ceste. 

Geodetkinja Marina Popović rekla je kako je iznimno bitno da se aktivno sudjeluje, čak ako se i ne dobije pisani poziv. Slijedom navedenog važno je pratiti oglasne ploče i odazvati se mjerenju i obilježavanju. Uz proaktivnu suradnju mještana moguće je da ćemo novu katastarsku knjigu Krasice imati vrlo brzo.

Uz uvijek prisutnu logističku podršku Grada Bakra, na čijim će se mrežnim stranicama i društvenim mrežama od sljedećeg tjedna moći pronaći online letak, prostorni plan, obrasci i upute, geodeti stoje na raspolaganju mještanima za što lakše i točnije dostavljanje podataka i obavljanje terenskih akcija.