Bakar 2. rujan 2020.

Mališani uselili u nove prostore vrtića Škrljevo

Mališani uselili u nove prostore vrtića Škrljevo
S prvim danom rujna otvorene su nove prostorije dječjeg vrtića na Škrljevu, kojeg ove godine pohađa 51 dijete.

Rekonstrukcijom i prenamjenom dijela zdravstvene stanice vrtić na Škrljevu se proširio na još jednu etažu čime je povećan kapacitet za jednu jasličku skupinu. Na dvije etaže tako su sada smještene četiri odgojne skupine, dvije jasličke i dvije vrtićke, a uvjeti boravka u vrtiću znatno su poboljšani što je jedan od preduvjeta za adekvatnu provedbu odgojno-obrazovnih aktivnosti.


Djeci su na raspolaganju sva audio- vizualna i didaktička oprema potrebna za razvoj i učenje kao i polivalentna prostorija s naglaskom na blagovaonu.

Na radost mališana, uređena su i vanjska igrališta i to jedno za djecu jasličkog uzrasta, a drugo za vrtićarce. Otvorena su i tri nova radna mjesta na kojima je zaposleno dvoje odgajatelja i spremačica.


Vrtić Škrljevo u suteren zgrade ambulante uselio se 2011. godine i od tada dijeli prostore sa zdravstvenom stanicom Škrljevo- Kukuljanovo. Sadržaji u funkciji zdravstva zauzimaju etažu i pol, a dio prizemlja koji je bio slobodan za potrebe vrtića počeo se uređivati prije godinu dana. Izvedeni su građevinski i elektroinstalaterski radovi, radovi na vodovodu i odvodnji te strojarskim instalacijama, nabavljena je nova oprema i namještaj kao i vanjska igrala.


U projekt proširenja vrtića je ukupno uloženo 2,4 milijuna kuna, od čega je 1,7 milijuna kuna povučeno iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj čime je 80 posto investicije pokriveno bespovratnim europskim novcem. 


Proširenjem vrtićkih kapaciteta na području Grada Bakra zadovoljene su sve potrebe za upisom djece u vrtić te su sva djeca čiji su roditelji iskazali interes primljena u vrtić. Dječji vrtić Bakar djeluje na tri lokacije u Bakru, Hreljinu i Škrljevu te ukupno ima 150 upisane djece.