Bakar 23. prosinac 2021. Izvor: Grad Bakar

Obalni park posvećen tradiciji ribarstva uređen u Bakru

Obalni park posvećen tradiciji ribarstva uređen u Bakru
Šetajući parkom posjetitelji mogu odlutati u daleku prošlost te saznati kako se nekada tuna lovila u Bakru.

Bakar je kroz povijest oduvijek bio poznat kao pomorsko, trgovačko i ribolovno središte, a jedna od važnijih grana privrede bio je tunolov. No, tijekom godina stajaće tunolovke, koje su se nalazile na bakarskoj strani zaljeva, su uklonjene. 

Stoga Grad Bakar, koji sve više nadilazi stigmu industrijske prošlosti, u suradnji s Turističkom zajednicom razvija dodatnu turističku ponudu destinacije temeljenu na bogatoj bakarskoj baštini.

Kako bi se promovirala i prezentirala povijesna tradicija ribarstva u Bakru, uz pomoć bespovratnih sredstava Europske unije (981.110,00 kuna), uređen je Obalni park s naglaskom na tunolov. 

Počast svim ribarima

Park posvećen tunolovu nastao je iz želje da se oda počast svim ribarima. Želja je bila i otrgnuti zaboravu način života koji pripada jednom dalekom vremenu te uspomenu na njega sačuvati za buduće naraštaje.

Novouređena edukativna staza, koja se nalazi na području između dviju nekadašnjih tunolovki, postala je dijelom turističke ponude i svakako će doprinijeti potencijalu i prepoznatljivosti destinacije, kao i podizanju svijesti građana o potrebi očuvanja i zaštite okoliša te bioraznolikosti mora.
    

Projektom je uređena edukativna šetnica, posađena su nova stabla i mediteranska vegetacija te postavljen sustav za navodnjavanje. Pješačke staze, koje povezuju zonu parka i zonu obalne šetnice, obložene su slojem dekorativnog betona s utisnutim uzorkom od inox ploča u obliku tuna. Postavljeni su edukativni informacijski panoi, interaktivni elementi u obliku rotirajućeg stupa s kockama, koji pričaju priču o tunama i tradiciji tunolova u Bakru. Tekst na panoima uz hrvatski napisan je i na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku te na Brailleovom pismu kako bi bio dostupan brojnim turistima te slijepim i slabovidnim osobama.
    
Šetajući parkom posjetitelji mogu odlutati u daleku prošlost te pomoću info panoa saznati kako se nekada tuna lovila u Bakru. Na vremenskoj lenti koja obuhvaća razdoblje od 1382., od kada datira najstarija isprave u kojoj se spominje tunolov, pa sve do 1979. kada je ulovljena posljednja tuna, mogu se doznati zanimljive informacije o povijesti tunolova u Bakru.

Novouređeni obalni park ističe se i po posebnim odmorišnim klupama u obliku kamenih kocaka za sjedenje, a u večernjim satima do izražaja dolazi i novo osvjetljenje duž pješačkih staza koje je Grad financirao vlastitim sredstvima. 

Interpretacijski centar i rekonstrukcija "straže"

Spomenimo za kraj i kako je, uz pomoć bespovratnih sredstava Europske unije, u “Turskoj kući“ na trgu Plačica, u planu uređenje Interpretacijskog centra ribarstvene i pomorske baštine “O Ribi“ s ciljem prezentacije i promocije jedinstvene materijalne i nematerijalne baštine Bakra i Bakarskog zaljeva vezane uz ribarstvo i pomorsku tradiciju.  

Isto tako, kako bi se zaokružila cjelokupna priča te stvorio amblem ribarstvenog područja, u planu je na Žalu ribaru, na obali kod crkve sv. Margarete, na lokaciji na kojoj je kroz povijest i postojala, rekonstrukcija “straže” za tunolov.