Bakar 12. siječanj 2021.

Podjela zelenih spremnika za otpad u bakarskom kraju

Podjela zelenih spremnika za otpad u bakarskom kraju
Na području Grada Bakra počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. 

Korisnicima na području Grada Bakra će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 80 litara za kućanstva do 2 člana, od 120 litara za kućanstva od 3 do 4 člana, od 240 litara za kućanstva od 5 i više članova.

Spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkog spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Za poslovne subjekte i obrtnike individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom na to da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Detaljne informacije te informacije o vremenu i lokaciji preuzimanja spremnika možete pronaći na sljedećim linkovima: kućanstva i poslovni subjekti