Bakar 28. prosinac 2021. Izvor: Grad Bakar

Prijava programa za javne potrebe na području Bakra

Prijava programa za javne potrebe na području Bakra
Grad Bakar je i ove godine raspisao Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra za 2022. godinu te Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Bakra za 2022. godinu. 

Rok za podnošenje prijava je 17. siječnja 2022. godine. Tekstovi javnih poziva te svi potrebni obrasci mogu se preuzeti na web stranici Grada Bakra.

Na temelju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra za 2022. godinu financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:

Kulturnog stvaralaštva

1. Poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti, 
2. Programi obilježavanja Dana mjesta, te državnih i vjerskih praznika, 
3. Poticanje kulturnog amaterizma, 
4. Očuvanje karnevalskih običaja, 
5. Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga, 
6. Rad s djecom i mladima i 
7. Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja. 


Razvoja civilnog društva

1. Rad s djecom i mladima, 
2. Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi, 
3. Očuvanje tradicionalnih običaja, 
4. Aktivnosti vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat, 
5. Promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra i 
6. Promicanje lovstva na području Grada Bakra – sufinanciranje troškova održavanja objekata i očuvanja biološke raznolikosti. 


Iz Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu, a na temelju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Bakra za 2022. godinu,  financirat će se programske djelatnosti sportskih klubova iz slijedećih područja:

1. Poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima, 
2. Treninzi, organizacija i provođenje sustava natjecanja, 
3. Osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima – materijalni troškovi, 
4. Zdravstvena zaštita, 
5. Sportske rekreativne aktivnosti građana i 
6. Nabava sportske opreme.