Bakar 26. ožujak 2023. K.V.

Zbog rekonstrukcije se zatvara cesta na Praputnjaku

Zbog rekonstrukcije se zatvara cesta na Praputnjaku
Zbog radova na rekonstrukciji prometnice kroz Praputnjak ista će biti zatvorena za sav promet od ponedjeljka ujutro do četvrtka popodne

U listopadu prošle godine započeli su radovi na ŽC 5059 u naselju Praputnjak, kako bi se osigurala sigurnost polaznika i zaposlenika Područne škole Praputnjak, kao i sigurnije kretanje pješaka i ostalih sudionika u prometu u dijelu ispred škole. 

Ugovoreni su radovi na sanaciji kolnika, izgradnji potpornih zidova i oborinske odvodnje. Rekonstrukcija ceste obuhvaća proširenje ceste s izvedbom parkirališta za osobne automobile te nogostupa s jedne i druge strane kolnika ispred škole. S obzirom na denivelaciju terena i samo proširenje ceste na južnu stranu izvest će se potporni zid. Kroz investiciju će se riješiti i oborinska odvodnja. Uz navedeno izvest će se i prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda, elektroničke telekomunikacijske infrastrukture i javne rasvjete. 

Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi s izvođačem tvrtkom- Dinocop d.o.o. Omišalj, dok radove nadzire tvrtka Herman projekt d.o.o. S obzirom na to da se radi o županijskoj cesti, naručitelj radova je Županijska uprava za ceste PGŽ, dok će Grad Bakar, sukladno međusobnom sporazumu sa Županijskom upravom, iste sufinancirati u iznosu 40% vrijednosti radova. Ugovorena vrijednost radova je 403.468,18 eura bez PDV-a.


Rok izvođenja radova je 150 radnih dana od dana uvođenja u posao, nakon čega slijedi rok za primopredaju dokumentacije za potrebe podnošenja zahtjeva za provođenje tehničkog pregleda, koje sukladno propisima izrađuje izvođač te ostale dokumentacije sukladno ugovoru, troškovniku i zakonu, u trajanju od 30 dana. Ukoliko ne bude izvanrednih situacija planirani dovršetak radova je početkom svibnja.

Radovi se trenutno odvijaju sukladno predviđenoj dinamici. Kompletno je izveden potporni zid te je u tijeku izvođenje radova na instalacijama javne rasvjete, odvodnje i vodovoda.

Zbog izvođenja radova na prelaganju vodovoda izveden je privremeni mimovod za opskrbu vodom, a radi radova na prespoju vodovoda u sklopu rekonstrukcije prometnice ista će biti zatvorena za sav promet u ponedjeljak 27.03. u 7 sati, a otvorit će se u četvrtak 30.03. u 16:00 sati.

Autobusni prijevoz

U tom periodu autobusi GKD Dobre neće prolaziti kroz Praputnjak. Iz smjera Krasice vozit će do prve stanice na Praputnjaku (Trnovica) tu će se okretati i voziti na brzu cestu D404 gdje je prva sljedeća stanica Meja. Iz smjera Hreljina dolazit će do Meje i voziti na brzu cestu D404 do prve stanice na Praputnjaku (Trnovica).

Autotrolejeva linija 26 prometovat će redovnom trasom do igrališta na Krasici, gdje će se okrenuti i vratiti na Škrljevo te obilaznicom prometovati do čvora Hreljin, gdje se vraća na redovnu trasu. Povratak prema Rijeci ići će istom trasom. Uz to uspostavlja se par privremenih stajališta “Meja“ na spojnoj cesti od kružnog toka prema obilaznici.