Kastav 29. travanj 2020.

Grad Kastav čeka prijedloge za dodjelu javnih priznanja

Grad Kastav čeka prijedloge za dodjelu javnih priznanja

Grad Kastav raspisao je poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja za 2019. godinu. Pozivaju se vijećnici, članovi radnih tijela, pravne i fizičke osobe te udruge da dostave prijedlog za javna priznanja Grada Kastva. 

Prijedlozi moraju biti zaprimljeni u pisarnicu Grada najkasnije do 13. svibnja u 12 sati bez obzira na način dostave, a dostavljaju se u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, s naznakom- za javna priznanja; na e-mail: tajnica@kastav.hr ili osobnom dostavom ako drugačije nije moguće.

Javna priznanja su: nagrada Grada Kastva, nagrada Grada Kastva za životno djelo, imenovanje počasnim građaninom Grada Kastva i javno priznanje koje se dodjeljuje posmrtno fizičkoj osobi.

Nagrada Grada Kastva dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za postignuća i osobite rezultate posebice iz sljedećih područja: gospodarstvo, znanost, odgoj i obrazovanje, kultura, zdravstvo i socijalna skrb, tehnička kultura, sport i tjelesna kultura, te prostorno uređenje i zaštita okoliša.

Nagrada Grada Kastva za životno djelo može se dodijeliti samo fizičkoj osobi za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u toku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Kastva.

Nagrada Grada Kastva za životno djelo može se dodijeliti za postignuća i osobite rezultate posebice iz sljedećih područja: gospodarstvo, znanost, odgoj i obrazovanje, kultura, zdravstvo i socijalna skrb, tehnička kultura, sport i tjelesna kultura, te prostorno uređenje i zaštita okoliša.

Počasnim građaninom može se proglasiti građanin RH ili druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Grada Kastva u Hrvatskoj ali i izvan granica.

Javno priznanje koje se dodjeljuje posmrtno može se dodijeliti fizičkoj osobi za višegodišnji rad iz područja gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta i tjelesne kulture, te prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Pisani prijedlog mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženom kandidatu, obrazloženje postignuća i doprinosa s odgovarajućom dokumentacijom i vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže. Nepotpuni neobrazloženi prijedlozi neće se uzimati u obzir.