Kastav 29. siječanj 2021.

Grad Kastav objavio poziv za Javne potrebe u 2021. godini

Grad Kastav objavio poziv za Javne potrebe u 2021. godini

Grad Kastav objavio je Javni poziv za prikupljanje prijava projekata i programa za financiranje/ sufinanciranje javnih potreba u sportu, kulturi i ostalim djelatnostima u 2021. godini.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva za područje kulture iznosi 480.000,00 kn, za područje ostalih djelatnosti 320.000,00 kn i za područje sporta 680.000,00 kn.

Prijave u kulturi i ostalim djelatnostima se podnose za sljedeća područja: zdravstvo, socijalna skrb, predškolski odgoj, osnovno školstvo, kultura, tehnička kultura, očuvanja okoliša, zadovoljavanje potreba osoba treće životne dobi, zadovoljavanje potreba mladih i ostalo.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednosti prijavljenih programa i projekata su ostvarenje iznad zdravstvenog državnog standarda, ostvarenje iznad državnog pedagoškog standarda, afirmacija kulturnog identiteta Grada Kastva, angažiranje osoba mlađih od 18 godina, razvoj izdavačke djelatnosti, poboljšanje uvjeta skrbi o djeci predškolske dobi, afirmacija aktivnosti osoba treće životne dobi, očuvanje okoliša i održivi razvoj i ostvarenje partnerstva na projektu.

Prijave u sportu se podnose za sljedeće aktivnosti i programe: redovne djelatnosti sportskih udruga, sport djece, učenika i studenata, sportsko- rekreacijske aktivnosti građana i organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih manifestacija.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, s naznakom “Prijava na Javni poziv za javne potrebe u sportu ili kulturi i ostalim djelatnostima u 2021. godini” ili u zatvorenoj kuverti predajom u pisarnici Grada Kastva, Zakona kastafskega 3 ili dostavom skenirane i ovjerene prijave na e- mail adresu info@kastav.hr, zaključno s 1. ožujka 2021. godine.

Obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Kastva, a sve dodatne informacije i upiti mogu se dobiti na: telefon 051/688-210 i e-mail: neva.andonov@kastav.hr (kultura i ostale djelatnosti) te na telefon 051/688-942 i e- mail: david.burburan@kastav.hr (sport).