Kastav 21. prosinac 2023. Izvor: Grad Kastav

Kastvu odobren projekt vrijedan više od 2 milijuna eura

Kastvu odobren projekt vrijedan više od 2 milijuna eura
Objavljeni su rezultati natječaja programa INTERREG Hrvatska-Slovenija, u sklopu kojeg je službeno odobreno Gradu Kastvu više od 2 milijuna eura, od čega je 80% bespovratnih sredstava, za projekt ZeleNatura.

Nositelj projekta je Grad Kastav, a aktivnosti će se provoditi u partnerstvu sa slovenskim općinama Kopar i Izola, lokalnom akcijskom grupom Terra Liburna, Biotehničkim fakultetom iz Ljubljane te Agronomskim fakultetom iz Zagreba.

Glavni cilj projekta je unaprijediti urbana područja gradova sjevernog Jadrana zelenom infrastrukturom, poboljšati alate i metode upravljanja i praćenja stanja zelene infrastrukture te osvijestiti i educirati građanstvo o višestrukim koristima zelene infrastrukture.

Projektom su predviđene razne aktivnosti u Kastvu, kao što su uređenje i opremanje perivoja Malinica-Žudika, izrada strateških dokumenata za planiranje i upravljanje zelenom infrastrukturom, izrada i održavanja registra zelene infrastrukture, nabava i postavljanje mjernih instrumenata i digitalnih alata za praćenje kvalitete i temperature zraka na području grada, edukativne radionice na temu okoliša, urbanog vrtlarenja i održivog razvoja namijenjene djeci i građanima, te razmjene građana i OPG-ova između Kastva, Kopra i Izole.

Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a početak provedbe se očekuje u prvoj polovici 2024. godine.

Kastav će zahvaljujući projektu ZeleNatura imati priliku postati jedan od gradova predvodnika u planiranju i razvoju zelene infrastrukture, a građani Kastva i okolice imat će višestruke koristi od zamišljenih aktivnosti.