Kastav 9. rujan 2019.

Nova vrtićka skupina u novouređenim prostorima 

Nova vrtićka skupina u novouređenim prostorima 

Prošireni prostori Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, u samom srcu Kastva, danas su svečano otvoreni, a u njih je uselila nova vrtićka skupina.  

Na području Kastva posljednjih se 10- ak godina bilježi izrazito povećanje broja predškolske djece stoga je Grad Kastav, kao osnivač, proširio kapacitete Dječjeg vrtića “Vladimir Nazor” i time omogućio uključivanje djece predškolske dobi u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja.


Tijekom ljeta je uređena nova skupina na lokaciji Školska 8, u kojoj će boraviti djeca vrtićke dobi, a zahvaljujući novom prostoru, omogućen je upis sve djece jasličkog uzrasta. Novouređeni prostori danas su svečano otvoreni. 


Grad Kastav je u uređenje nove skupine i u tekuća održavanja u ostalim prostorima vrtića tijekom ljeta utrošio 540 tisuća kuna. Dječji vrtić “Vladimir Nazor” će u ovoj pedagoškoj godini raditi na pet lokacija.