Kastav 16. listopad 2020.

Profesor Goran Hauser je Kastavac rujna 2020.

Profesor Goran Hauser je Kastavac rujna 2020.
Prof. dr. Goran Hauser s početkom akademske godine stupio je na dužnost dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te je stoga izabran za Kastavca mjeseca rujna. 

Gastroenterolog, profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ističe da su mu glavni ciljevi unapređenje odnosa fakulteta i KBC- a Rijeka, kontinuirano podizanje kvalitete nastave, unapređenje kadrovske politike fakulteta, jača podrška znanstvenom radu i razvojnim projektima. Budući da više nema pripravničkog staža za doktore medicine, obećao je u svome mandatu staviti naglasak na unaprjeđenje kliničke nastave na Medicinskom fakultetu, kako bi dobivanjem diplome mladi liječnici bili spremni suočiti se sa zahtjevnim profesionalnim izazovima.