Kastav 18. veljača 2022. Izvor: Udruga Kanat Kastav

Traže se skladbe za ovogodišnji ČAnsonfest

Traže se skladbe za ovogodišnji ČAnsonfest
Udruga “Kanat” Kastav objavila je Natječaj za skladbe koje će biti izvedene na 17. Festivalu čakavske šansone ČAnsonfest- Kastav 2022.


Uvjeti natječaja

1. Skladbe upućene na Natječaj moraju biti pisane u duhu i u obliku karakterističnom za šansonu: strofna ili prokomponirana pjesma slobodnog glazbenog oblika uz korištenje sredstava i postupaka karakterističnih za glazbeni stil šansone, pri čemu je glazba u službi stihova.

2. Stihovi moraju biti pisani na čakavskom dijalektu Sjeverno-jadranskog primorja ili Istre.
 
3. Autor glazbe dužan je voditi računa o kvaliteti stihova te da njihovo uglazbljivanje, kao i izvođenje bude u skladu s ispravnim izgovorom i akcentima navedenih dijalekata, budući da se glazba i stihovi šansone ocjenjuju kao jedinstveno djelo.
 
4. Autor je dužan dostaviti organizatoru:
- naziv skladbe
- ime i prezime autora glazbe i stihova s točnim adresama
- primjerak stihova skladbe
- primjerak notnog zapisa melodijske linije za glas s naznačenim harmonijama i upisanim stihovima
- ogledni radni snimak skladbe u elektronskom obliku ili na CD- u po mogućnosti u obliku kakvom se zamišlja za izvođenje
 
5. Izborna komisija će od svih skladbi pristiglih na Natječaj odabrati ukupno najviše 18 njih koje će biti izvedene u Večeri novih skladbi 18. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest- Kastav 2022., a obavijest o uvrštenju skladbi u program Festivala bit će objavljena sudionicima Natječaja najkasnije do 15. lipnja 2022. godine.
 
6. Udruga Kanat – Kastav kao organizator 18. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2022. dodijelit će četiri novčane nagrade za najbolje skladbe i to u kategorijama: Nagrada za najbolji tekst- 1.500 kn, Nagrada za najbolju skladbu, ČAnsonu- 1.500 kn, Nagrada za najbolju interpretaciju- 1.500 kn i Nagrada publike- 1.500 kn.

7. Natječaj je otvoren do 30. travnja 2022. godine, a radovi se dostavljaju  preporučenom pošiljkom na adresu: Udruga Kanat- Kastav, Školska 8, 51215 Kastav s naznakom: 18. Festival čakavske šansone ČAnsonfest- Kastav 2022. ili elektronskom poštom na e-mail adresu info@cansonfest.com .
 
8. Autori jamče originalnost prijavljenih djela te da ista nisu ranije izvedena ni objavljena. U slučaju sudskog spora po ovom pitanju svu odgovornost snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih skladbi, kao ni javnog ođenja prije održavanja Festivala.
 izv
9. Autori odabranih skladbi dužni su prihvatiti sugestije u glazbi i stihovima, ako Organizator to bude zahtijevao iz umjetničkih i programskih razloga.
 
10. Autori odabranih skladbi obvezuju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja rezultata Natječaja potpisati s Organizatorom  nakladnički ugovor. U slučaju da autor u navedenom roku ne vrati predmetni ugovor potpisan ili ga vrati nepotpisanog slijedi diskvalifikacija skladbe.
 
11. Slanjem radova na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na Organizatora da odabrane skladbe objavi, tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i televizije te da ta prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.
 
12. Večer novih skladbi 18. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest- Kastav 2022. održat će se na Crekvini u Kastvu, 26. kolovoza 2022. godine na zatvaranju 31. Kastafskega kulturnega leta.