Kraljevica 28. travanj 2020.

Grad Kraljevica pomaže građanima i poduzetnicima

Grad Kraljevica pomaže građanima i poduzetnicima
Na povijesnoj e- sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice, na prijedlog gradonačelnika Dalibora Čandrlića, jednoglasno je usvojena Odluka o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. 

Unatoč aktualnoj zabrani okupljanja zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji kraljevički gradski vijećnici su se snašli i posao uspješno odradili na prvoj e- sjednici u povijesti Grada Kraljevice. 


Zahvaljujući tome jednoglasno je usvojena Odluka o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa Covid- 19. Mjere će olakšati život građanima te poslovanje poduzetnicima i obrtnicima. 

Kraljevički poduzetnici koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada, sukladno Odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite i koji su obustavili svoj rad, oslobođeni su plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Kraljevice i zakupnine za korištenje javnih površina i to od travnja 2020. pa sve do ukidanja zabrane. U istom razdoblju poduzetnici su oslobođeni i od obveza plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.


Na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove komunalne naknade i zakupa, neće se obračunavati zakonska zatezna kamama, a odgađa se i pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja mjera nacionalnog Stožera civilne zaštite. Uz to, pravnim osobama koji su obveznici spomeničke rente utvrđuje se obustava plaćanja spomeničke rente.

Roditeljima, korisnicima Dječjeg vrtića “Orepčići” Kraljevica će se za polovicu ožujka obračunati 30 posto cijene korištenja usluge, a za razdoblje od 1. travnja pa sve do obustave Odluke o privremenom prestanku rada vrtića, bit će oslobođeni sudjelovanja u ekonomskoj cijeni vrtića.