Kraljevica 14. lipanj 2022. K.V.

Jelena Mateševac: “Kraljevica je za mene veliki izazov”

Jelena Mateševac: “Kraljevica je za mene veliki izazov”
Razgovarali smo s novom direktoricom Turističke zajednice grada Kraljevice- Jelenom Mateševac, koja nam je otkrila ponešto o sebi, ambicijama i planovima za daljnji razvoj kraljevičkog turizma. 

Tko je Jelena Mateševac? 

Jelena Mateševac je 32- godišnja Riječanka, po struci magistra ekonomije sa završenim Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te diplomom Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu na kojemu sam magistrirala u području poslovne ekonomije- turizma. Moj put se i po završetku fakulteta nastavio upravo u područjima baštine, turizma, kulture i europskih projekata. Naime, već kroz fakultet sam iskusila rad u Turističkom informativnom centru TZG Rijeke, a još od 2015. godine sam radila u Primorsko-goranskoj županiji gdje sam kroz dva Upravna odjela (za turizam i kulturu) stekla višegodišnje iskustvo. Osim toga imala sam prilike i biti dijelom Valamar tima. Ono što bih voljela istaknuti je rad na brojnim europskim projektima vezanim uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, s posebnim naglaskom na projekt Kulturno- turistička ruta Putovima Frankopana, čiji sam dio bila od samih početaka, a radila sam i u Posjetiteljskom centru Kraljevica- središnjem posjetiteljsko- interpretacijskom centru Putovima Frankopana. Nastavak rada na projektu Putovima Frankopana odvio se kroz Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka gdje sam radila kao viša stručna suradnica za provedbu frankopanskih programa. Osim navedenoga, kroz godine sam pohađala niz specijaliziranih radionica i edukacija vezanih uz područje kulture i baštine kroz što sam stekla brojna znanja i poznanstva koja uvijek donose nove prilike za usavršavanje, učenje, povezivanje i suradnju. Veseli me spomenuti da sam od 2020. godine i interpretacijski vodič s certifikatom Udruge Interpret Europe te da sam upravo u Kraljevici u Dvorcu Frankopan provela niz takvih interpretacijskih vođenja i programa. Osim interesa vezanih uz područja rada kojim se bavim, veliki sam ljubitelj glazbe, filmova, serija, digitalnoga marketinga, društvenih mreža, fotografije, jezika, putovanja, kulinarstva i životinja. Iskustva u turizmu Vam ne nedostaje, a Frankopani su, čini nam se, vaša specijalnost?


S obzirom na to da sam oduvijek (srednja škola, fakultet) aktivno radila u brojnim područjima, pritom najviše mislim na turizam i promociju, te da sam se školovala upravo u tom smjeru te nakon završetka fakulteta i nastavila raditi u turizmu pa kulturi, mogu reći da s 32 godine ipak imam već određeno iskustvo za koje smatram da se može jako dobro uklopiti u moju trenutnu funkciju. No, Frankopani su me svakako obilježili još od 2016. godine kada je cijela priča krenula. U tome također vidim prednost moga rada kao direktorice TZG Kraljevice jer je upravo Kraljevica, odnosno Dvorac Nova Kraljevica, destinacija koja je zamišljena kao prva i polazišna točka istraživanja bogate frankopanske baštine PGŽ. Mislim da kada biste me probudili u 5 ujutro da bih bila spremna ispričati sve o Dvorcu, Frankopanima ili KTR Putovima Frankopana. Ipak, treba gledati šire, pa iako je Dvorac veliki potencijal i perjanica Kraljevice, fokus treba biti i na drugome.


Kada kažemo Kraljevica, što vam prvo pada na pamet?


More, brodogradilište, Dvorac i Stari grad Zrinskih…čak i Uvala Scott kao oldschool odmaralište koje je obilježilo ovaj kraj, tunere u Bakarcu… 


Što za vas znači Kraljevica?

Za mene je Kraljevica malo primorsko mjesto s dugom tradicijom brodogradnje i kupališnoga turizma koje je potrebno dodatno promovirati i postaviti na vidljive mjesto, iskoristiti njezin potencijal i oplemeniti postojeću ponudu. Stoga, Kraljevica za mene trenutno znači jedan veliki izazov.
Što Kraljevica može ponuditi turistima? 

Brodogradnja i turizam, koji sve više jača, osnovne su gospodarske grane grada Kraljevice. Osim planova vezanih uz izgradnju novih smještajnih kapaciteta i obogaćivanja postojeće ponude destinacije Kraljevica, turizam se treba razvijati prema načelima suvremenoga koncepta turizma destinacije s jasno profiliranim i prepoznatljivim turističkim proizvodom, odnosno nužno je uspostaviti kvalitetan destinacijski menadžment potkrijepljen snažnim marketinškim aktivnostima i promocijom. Kraljevica nudi mogućnosti pružanja raznih vrsta selektivnih oblika turizma; kulturni, izletnički, sportsko- rekreativni, cikloturizam, nautički, vjerski, etnološki i sl. Niz projekata uspješno je realiziran u proteklim godinama, s posebnim naglaskom na uređenje Dvorca Nova Kraljevica što je već sada formiralo novu vizuru grada Kraljevice. U budućnosti je naglasak na obnovi zapuštenih kapaciteta što uvelike doprinosi turističkom razvoju destinacije te podizanju kvalitete i raznolikosti ponude, kao i na obogaćivanju sadržaja unutar Dvorca Nova Kraljevica. Kraljevica može ponuditi i finu hranu, bogat program u ljetnim mjesecima koji se vraća “na staro”, sve više smještajnih kapaciteta i svakako dobru geografsku poziciju koja turistima pruža mogućnosti za kvalitetno i jednostavno planiranje dnevnih izleta, od Gorskoga kotara, crikveničko- vinodolske rivijere, otoka Krka ili pak Rijeke i riječkoga prstena. 


Spomenuli smo Frankopane. Obnovljeni Dvorac Frankopan velika je prednost, ali i svojevrsna obveza? Kako ga valorizirati i učiniti samoodrživim?

Tako je, Dvorac Frankopan je kroz nekoliko projekata dobio zaista veliku obnovu i naša dužnost je adekvatno ga koristiti, čuvati i valorizirati. Već godinama se provode razni interpretacijski programi, vodstva i ostale aktivnosti u Dvorcu što je uvelike pridonijelo razvoju sadržaja Dvorca, kao i sve većem broju posjetitelja koji ga ciljano obilaze. Dvorac Nova Kraljevica profilira se kao glavna perjanica grada Kraljevice, stoga u daljnjem razvoju sadržaja Dvorca vidim najveći potencijal. S uređenjem Hrvatske vinske kuće i Muzeja brodogradnje i ribarstva Dvorac će dobiti nove kvalitetne sadržaje koji će biti savršena nadopuna već uspješno realiziranih projekata. Dvorac sadrži brojne prostorije koje se planiraju staviti i u funkciju najma raznim korisnicima kako bi s vremenom postao održiviji te kako bi generirao nove prihode koji bi se mogli koristiti za razne potrebe. 


Uz privatni smještaj Kraljevica raspolaže hotelima, kampom, hostelom… Uskoro bi trebala dobiti i nove hotele. Što će oni značiti te kako privući goste i povećati broj noćenja?

Da, uz sve navedeno u planu je gradnja novih smještajnih kapaciteta visoke kategorije i to me iskreno jako veseli. Nadam se da ćemo do trenutka izgradnje i stavljanja u funkciju novih objekata već imati dobro razvijenu priču i biti spremniji za nove turiste veće platežne moći što nas svakako kao destinaciju zadužuje i za višu razinu kvalitete pružanja svih usluga vezanih uz turizam. Goste ćemo, nadam se, privući kvalitetnim i dobrim marketingom i ponudom destinacije. 
Bliži nam se “Leto va Kraljevici”, što nam ono donosi?

Nakon stanke uzrokovane koronavirusom, vraća se Leto va Kraljevici. U koordinaciji s Gradom složio se program ovogodišnjega LVK- a koji će domaćim i stranim posjetiteljima ponuditi raznolika događanja u kojima će svatko moći pronaći nešto za svoj ukus. Leto va Kraljevici će na raznim lokacijama ponuditi kulturne i zabavne programe, od predstava, koncerata, ribarskih večeri itd. Održat će se i već tradicionalne manifestacije poput Tire, tire u Bakarcu. Sastavni dio LVK- a je naravno i Kraljevačko kulturno leto. Program započinje već krajem lipnja i traje do cca kraja kolovoza, a službeno otvorenje će biti 8. srpnja. Uskoro izlazi službeni program i kreću promotivne aktivnosti, stoga će svi biti pravovremeno obaviješteni. Nadamo se velikom broju posjetitelja i ovim putem ujedno i pozivam sve da nam se pridruže ovoga ljeta u Kraljevici!
Hoće li Kraljevica narednih godina dobiti i pokoju novu manifestaciju?

Prijedlogom programa rada TZ- a predvidjela sam brojne aktivnosti za naredno višegodišnje razdoblje. Svakako je potrebno na samome početku ispitati potrebe destinacije kako bi se dugoročno stvarali konkretni i kvalitetni planovi i njihova realizacija. Smatram da Kraljevica kao destinacija ima veliki potencijal s obzirom na dugu povijest i razne baštinske elemente koji se vrlo dobro mogu staviti u funkciju turizma, s posebnim naglaskom na kulturnu baštinu. Također, bitno je voditi računa i o manjim mjestima koja se nalaze na području grada te ih kroz razne aktivnosti oplemenjivati. Predvidjela sam, naravno, i niz novih manifestacija koje ćemo polako početi uvoditi ili pak oplemenjivati postojeće. No, uvijek sve ovisi o financijskim mogućnostima, stoga će se sve morati odvijati i planirati i u skladu s time. Naglasak će biti na stvaranju brenda kvalitetne destinacije koja svoju ponudu bazira na raznim elementima onoga što sama destinacija nudi, odnosno na razvoju i marketingu destinacije, poboljšanju uvjeta boravka turista u destinaciji te osiguravanju cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou kako bi se stvorili konkurentni turistički proizvodi. Kroz svoj rad planiram i kontinuirane suradnje s ostalim dionicima u turizmu koji su od ključne važnosti za povećanje broja dolaska turista u destinaciju, a to su turističke agencije i ostali pružatelji usluga u turizmu, kao i mediji i susjedne turističke zajednice s kojima se već godinama njeguju dobri odnosi te ostvaruju zajednički projekti i suradnje. Vjerujem da ću svojim radom pridonijeti daljnjem pozitivnom razvoju destinacije Kraljevica i postavljanju iste na bolje i vidljivije mjesto na turističkoj karti Hrvatske.


I za kraj, Kraljevica je nekada bila jedan od centara zdravstvenog turizma. A kakvu Kraljevicu, turistički gledano, želite vidjeti za primjerice 10 godina? 

Za tradiciju zdravstvenog turizma zaslužne su, uz ostalo, blagodati klime ovoga kraja pa se od samoga početka 20. stoljeća spominju morske, zračne, sunčane i pješčane kupelji te se posebno ističe utjecaj bure na zdravlje. Smatram da nikada ne smijemo zaboraviti upravo te činjenice te budućim hotelima predložiti da se wellness & spa programi baziraju upravo na tome. Nadam se da će Kraljevica za 10 godina biti jedna kvalitetna, posložena i uređena turistička destinacija koja će na pravilan način koristiti sve svoje resurse. Bitna je međusobna suradnja lokalne zajednice i svih dionika uključenih u turizam jer samo zajedničkim snagama i težnjom ka istim ciljevima možemo puno toga promijeniti i napraviti bolje. Vjerujem da za Kraljevicu najbolje tek slijedi!