Kraljevica 23. rujan 2020.

Kraljevičani sudjelujte u kreiranju proračuna za 2021.

Kraljevičani sudjelujte u kreiranju proračuna za 2021.
Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

Grad Kraljevica poziva građane da se ispunjavanjem obrasca za sudjelovanje, svojim prijedlozima i komentarima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu.

“Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane na području Grada te koje radove smatrate važnima. Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu”, poručuju iz Grada Kraljevice. 

Svoje ideje i prijedloge dostavite u pisarnicu Grada Kraljevice, Upravni odjel za financije, lokalnu samoupravu i EU fondove, Frankopanska 1a, Kraljevica, ili putem elektronske pošte na adresu  ana.prodan@kraljevica.hr, najkasnije do 5. listopada 2020. godine.

Prijedloge dostavljate isključivo na propisanom Obrascu za prijedloge objavljenom na službenoj internet stranici Grada Kraljevice www.kraljevica.hr.