Kraljevica 11. ožujak 2024. K.V.

Poklon bonovi kraljevičkim umirovljenicima uoči Uskrsa

Poklon bonovi kraljevičkim umirovljenicima uoči Uskrsa
Grad Kraljevica će umirovljenicima, povodom uskršnjih blagdana, dodijeliti poklon bonove novčane vrijednosti 30 eura. Pravo na poklon bon ostvaruju umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Kraljevice i čija mirovina ne prelazi iznos od 470 eura (računajući u iznos mirovine i zaštitni dodatak uz mirovinu), kao i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu.

Uvjeti se dokazuju: predočenjem važeće osobne iskaznice, posjedovanjem OIB-a, zadnjim odreskom mirovine, a za osobe koje ne ostvaruju pravo na mirovinu potvrdom Porezne uprave o visini dohotka isplaćenog u prethodnoj godini.

Poklon bonove moguće je preuzeti u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice, Frankopanska 1a, od 18. do 22. ožujka, u vremenu od 8 do 14 sati.

Za eventualna pitanja možete se obratiti na telefon Grada Kraljevice- 051/282-450