Kraljevica 3. ožujak 2022. Izvor: Grad Kraljevica

Šmričani kroz anketu odlučuju o budućnosti svog mjesta

Šmričani kroz anketu odlučuju o budućnosti svog mjesta
Provodi se anketa među stanovnicima naselja Šmrika u svrhu izrade Urbanističke programske analize prostora naselja Šmrika. Anketa se provodi na području naselja Šmrika od 03. do 08. ožujka 2022. u 14 sati.

Ispunjeni anketni listići se predaju u za to pripremljene kutije u trgovinama Brodokomerc i Gavranović u Šmriki do 08. ožujka u 14 sati te u prostorijama MO Šmrika 08. ožujka od 13 do 14 sati.

Link na anketu možete pronaći OVDJE