Kraljevica 9. lipanj 2015.

Traže se vlasnici budućih stanova u Šmriki

Traže se vlasnici budućih stanova u Šmriki
U centru Šmrike sredinom 2017. niknut će novi stambeno- poslovni objekt, koji će se graditi putem Programa društveno poticane stanogradnje. Uz do osam stanova, svoje će mjesto, u prizemlju objekta, pronaći banka, pošta, trgovina i ostali sadržaji, koji su danas neadekvatno raspoređeni po čitavom mjestu.

Iz Grada Kraljevice pozivaju sve, koji su zainteresirani za kupnju budućih stanova, da ispune anketni upitnik, objavljen na službenim stranicama Grada Kraljevice- www.kraljevica.com ili isti podignu u prostorijama gradske uprave. 

Anketa je informativnog karaktera, a o njoj, odnosno o stvarnim stambenim potrebama građana, ovisi da li će se u 1. fazi projekta graditi jedan ili dva stambena objekta.

Pravo na kupnju novih stanova imaju svi kreditno sposobni građani, a kako se radi o modelu POS-a, cijena kvadratnog metra ne smije biti veća od 1.125,66 eura po kvadratu. Anketni upitnik građani mogu ispuniti do kraja lipnja.

“Naravno o odazivu i zanimanju će ovisiti i broj stanova koji će se graditi u 1. fazi. Pretpostavljamo da bi to bilo do 8 manjih stanova. No, ako bude interesa većih obitelji moguće je da broj stanova bude manji, a kvadratura veća. Uz stambeno pitanje na taj način želimo riješiti i dio centra Šmrike. Drugim riječima, da javne usluge, koje su trenutno na različitim, neadekvatnim pozicijama, bez dostupnog parkinga, objedinimo na jednom mjestu. Najlogičnije je da to bude oko postojećeg Doma kulture u Šmriki,” naglasila je gradonačelnica Kraljevice, Nada Turina Đurić.

Uz novi objekt najbrže rastuće naselje na području Grada Kraljevice dobit će i manji, polunatkriveni trg i parkiralište. No, to je tek početak izgradnje novog centra Šmrike. 
 
Novi šmrički vrtić

U 2. će fazi škola preseliti u novi prostor, također pored sadašnjeg Doma kulture, dok će u sadašnji prostor škole useliti dvije vrtićke grupe, kao izdvojeni pogon kraljevičkog Dječjeg vrtića Orepčići.

Nakon što se obrade podaci dobiveni od strane građana, putem anketnog upitnika, Grad će projekt predložiti Agenciji za poticajnu stanogradnju, koja preuzima poslove projektiranja i izvođenja radova, najavila je Turina- Đurić.

“Očekujem da bi se to moglo do polovice sljedeće godine projektno odraditi i do kraja 2016. početi s izgradnjom. Pretpostavka je da bi negdje do kraja mandata, odnosno do polovice 2017. godine, taj objekt mogao biti izgrađen,” zaključila je gradonačelnica Kraljevice.