Kraljevica 4. siječanj 2024. Izvor: Grad Kraljevica

Veće plaće djelatnicima Dječjeg vrtića Orepčići u Kraljevici

Veće plaće djelatnicima Dječjeg vrtića Orepčići u Kraljevici
Odlukom gradonačelnika Kraljevice Dalibora Čandrlića povećana je osnovica plaća zaposlenika Dječjeg vrtića “Orepčići”

Prva ovogodišnja Odluka kraljevičkog gradonačelnika Dalibora Čandrlića razveselila je djelatnike Dječjeg vrtića Orepčići. Naime, povećana je osnovica plaća za 11,84% te ista sada iznosi 950 eura. Odluka na snagu stupa odmah pa će djelatnici vrtića dobiti veće plaće već za prosinac prošle godine. 

"Krajem 2022. godine donio sam Odluku o prethodnom povećanju osnovice plaća za 10%. Dakle, kroz dva navedena koraka u posljednjih tek nešto više od godinu dana proveli smo kumulativno povećanje osnovice plaća od 21,84% za zaposlenike dječjeg vrtića. U posljednjih više od 20 godina ovakvo povećanje prava zaposlenika nije niti približno zabilježeno (zadnje prethodno povećanje osnovice plaće provedeno je u siječnju 2017.godine u iznosu od 5%), a što samo po sebi govori o načinu na koji ova gradska administracija promatra i razumijeva potrebe zaposlenika, te u konačnici proaktivno i konkretno djeluje. Pored navedenog povećanja osnovica od 21,84%, potpisao sam prethodno također i čitav niz odluka o isplati neoporezivih primitaka (dar za djecu, božićnice, nagrade za radne rezultate, hranarine, regres, primitke u naravi za Uskrs), po čemu je za tu namjenu iz proračuna grada tijekom 2023. godine ukupno isplaćeno 37.200 eura (283.000 kn). Sve to pošlo nam je za rukom u okolnostima nemalih povećanja režijskih rashoda poslovanja vrtića po kojima su samo materijalni troškovi narasli preko 17%, u okolnostima po kojima smo svu prijavljenu djecu s područja grada upisali u vrtić (nema neupisane djece na području grada) za što smo proveli dodatna ulaganja u smislu povećanog obima zapošljavanja i uređenja prostora na izdvojenim lokacijama”, kazao je Čandrlić. 


Kraljevički gradonačelnik ističe kako, unatoč svemu navedenom, Grad nije podizao cijenu vrtića jer je, kaže, interes djece i roditelja, građana Kraljevice, primaran.

“Nadalje, novom poreznom reformom Vlade RH ukinuti su prirezi u jedinicama lokalne samouprave, povećan je iznos osobnog odbitka za izračun porezne olakšice na 560 eura, kao i iznos osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost primjenom koeficijenata na osobni odbitak. Pritom u gradu Kraljevici nismo mijenjali porezne stope na plaće kako bi amortizirali predviđeno umanjenje proračunskih prihoda uslijed porezne reforme od cca 280.000 eura (poput npr. administracije grada Rijeke koja je potezom pera značajno digla porezne stope na plaću), čime smo u računovodstvenoj prioritizaciji na prvo mjesto stavili financijski interes građana Kraljevice u smislu što većeg ostvarenja efekata porezne reforme, odnosno što većeg povećanja plaća građana Kraljevice. Svi gore navedeni potezi nesumnjivo će rezultirati osjetnim povećanjem plaća zaposlenika vrtića, ali i povećanjem plaća svih građana Kraljevice. Uzimajući u obzir reperkusije inflatornog momenta i u budućnosti ćemo sustavno i kontinuirano pratiti stanje s tendencijom poštivanja i povećanja prava zaposlenika, vodeći istovremeno računa o nesmetanom i učinkovitom provođenju brojnih kapitalnih projekata na području grada i čitave lepeze aktivnosti kojima smo podigli i dizat ćemo prava i standarde svih građana grada Kraljevice”, zaključuje Čandrlić.