Kraljevica 22. studeni 2017.

Zbog kapitalnih ulaganja rekordan kraljevički proračun

Zbog kapitalnih ulaganja rekordan kraljevički proračun
Kraljevički gradonačelnik Dalibor Čandrlić predstavio je prijedlog proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu, ujedno najveći gradski proračun do sada, kao i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. 

U sklopu prijedloga predstavljeni su razvojni programi, plan gradnje i plan održavanja komunalne infrastrukture. Prihodi proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu planirani su na razini 28,5 milijuna kuna kao i planirani rashodi proračuna. Dokument je javnosti dostupan na mrežnim stranicama Grada Kraljevice, a javna rasprava je otvorena do 27. studenog. 

“Nastojimo biti transparentni i otvoreni za prijedloge svih naših građana. Ove godine smo ranije već pozvali sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za izradu proračuna Kraljevice 2018. godine. Pristiglo je nekoliko konstruktivnih prijedloga prije svega vezanih na komunalnu infrastrukturu. Sljedećih godina očekuje se šira i veća zainteresiranost javnosti za izradu vitalnog gradskog dokumenta,” poručio je kraljevički gradonačelnik.
 
Orijentiran prema kapitalnim investicijama

Proračun Kraljevice je u 2018. godine, izrazito orijentiran prema kapitalnim investicijama, najveći je gradski proračun do sada. Razlog leži u činjenici da je Grad u sklopu projekta “Putovima Frankopana” povukao znatan dio europskog novca. Također se planiraju i investicije u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka na rekonstrukciji i izgradnji Trga Sv. Nikole, zaštitnika Kraljevice. 

“Siguran sam da će nas Sv. Nikola odvesti upravo u onom smjeru gdje bi trebali biti. Turistički, kulturno i poduzetnički zanimljivo odredište. Znatna ulaganja u kulturnu baštinu će pokazati svoje rezultate. Strateški gledano nastavljamo ulaganja u javne prometne površine, energetsku učinkovitost škole i Doma i poticanu stanogradnju. Planiramo sufinancirati projekta luke Carovo, a kroz projekcije plan nam je i realizacija luke Črišnjeva. Povećavamo standard u djelu vezanom za komunalni red i čistoću, kao i planirana sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta. Planirana je i dogradnja groblja u Kraljevici”, naglasio je Čandrlić.
 
Veliki iskorak

Predviđena su sredstva za kupnju udžbenika za osnovnu školu, s tim da će korisnici socijalnog programa imati besplatne udžbenike i radne bilježnice. Planirano je financiranje  produženog boravka i ranog učenja informatike. Planirana sredstva na pozicijama socijalne skrbi, zdravstva i predškolskog odgoja ostala su na razini ovogodišnjih. Povećan je iznos planiran za jednokratne naknade novorođenima, pa će 2018. godini biti 1500 kn po djetetu. Sredstva za javne potrebe u sportu su rezervirana kroz sportsku zajednicu. 

“Ovaj proračun pokazuje veliki iskorak od svih dosadašnjih proračuna, zahtjevan je za realizaciju i ambiciozan. Nadam se da ćemo pokazati veliko umijeće u privlačenju izvanproračunskih sredstava i da  ćemo ga uspješno realizirati”, zaključio je Čandrlić.