Bakar 21. ožujak 2021.

Evo kako će izgledati bakarska obala i atraktivna šetnica

Evo kako će izgledati bakarska obala i atraktivna šetnica
Atraktivni projekt Grada Bakra i Lučke uprave Bakar- Kostrena- Kraljevica nakon dvogodišnje je pripreme pred realizacijom te će Bakar uskoro dobiti uređenu istočnu obalu, a postavit će se i pontonski valobran, koji će služiti i kao 160 metara duga šetnica. 

Nakon što je izrađena projektna dokumentacija od strane tvrtke Marecon d.o.o. u prvoj polovici prošle godine ishodovana je građevinska dozvola za projekt “Uređenje priobalnog područja uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru”.


“Zahvatom se predviđa korigirati obalnu liniju na južnom dijelu prostora izvedbom obalnog zida na apsolutnoj koti približno 0,96 m. Obalni rub izvodi se kao masivni plitko temeljeni obalni zid ukupne razvijene dužine od oko 52 metra. Iza zida se najprije izvodi nasip kamenom prizmom, a zatim se ostatak zatrpava općim kamenim nasipom. Na cijeloj površini zahvata izvodi se armirano- betonska ploča, kao podloga završnim pločama partera. Prostor partera organizira se kao pješačka površina sa zelenim površinama i pripadajućom urbanom opremom”, pojašnjava Davor Skočilić, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra. 


Na području nekadašnje trafostanice u budućnosti se planira izgraditi objekt u čijem bi prizemlju bio poslovni prostor za ugostiteljski objekt, dok bi na katu bili smješteni uredi Lučke uprave Bakar- Kraljevica- Kostrena.


“Ukupna površina zahvata iznosi oko 1.248 metara kvadratnih. Na ovako uređenu obalu, na samom moru, a na istočnom kraju predmetnog zahvata, planira se izrada prijelazne fiksne betonske građevine s obale te nastavno u pravcu postavljanje plutajućih elemenata širine 4 metra, ukupne dužine 160 metara. Elementi će biti usidreni za morsko dno putem sidrenog sustava, a služit će kao valobran i šetnica sa koje se pruža pogled na cijeli grad Bakar”, ističe Skočilić.


Spomenuti dio obalnog pojasa, na kojem nema izgrađenog obalnog zida, trenutno je devastiran te djelovanjem mora dolazi do erozije terena i podlokavanja postojeće obale, a taloženjem materijala ugrožavaju se postojeći vezovi. Novi će valobran poboljšati sigurnost plovidbe i pristajanja na Masarykovoj obali. 


Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 12,5 milijuna kuna, a provodit će se u fazama, ovisno o osiguranju financijskih sredstava. U prvoj je fazi predviđeno dovršenje obalnog dijela i postava dvaju elemenata valobrana u dužini od 40 metara. 


Natječaj za prvu fazu radova raspisat će se narednih tjedana, a ako ne bude žalbi u postupku nabave, radovi bi mogli početi polovicom svibnja. Navedeni radovi trebali bi biti završeni do kraja godine, a već u idućoj u planu je produženje valobrana- šetnice. 


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Županijskoj lučkoj upravi Bakar- Kraljevica- Kostrena za projekt je dodijelilo 5 milijuna kuna, dok je Grad Bakar iz svog proračuna za prvu fazu osigurao 1,1 milijun, a u projekcijama za naredne godine je dodatnih 5 milijuna kuna.