Jeste li znali? 18. ožujak 2020.

Jeste li znali za legendu o kastavskoj Crekvini?

Jeste li znali za legendu o kastavskoj Crekvini?

U 17. je stoljeću Kastav bio u posjedu isusovaca, za čije je vladavine sredinom 18. stoljeća, na mjestu ranije male crkve sv. Marije, započeta gradnja velike crkve- Crekvine. Gradnja je prestala ukinućem Isusovačkoga reda 1773. godine, a pretpostavlja se da impozantna građevina nikada nije dovršena. 


Legenda kaže da je tlaku (prisilnu radnu obvezu na feudalnom imanju) morala odrađivati i siromašna udovica s četvero djece. Kad je zamolila da je puste, kako bi, kao sluškinja, mogla zaraditi za kruh i prehraniti djecu, tri su je puta udarili bičem. Kastavka je potom proklela crkvu, koja se od tada stalno urušavala i nikada nije završena.