Kastav 24. siječanj 2024. Izvor: Grad Kastav

Dovršena obnova kastavske kule Malinica

 Dovršena obnova kastavske kule Malinica
Nakon obnove čitave istočne strane gradskog bedema te Crekvine i Žudike, rekonstrukcijom kule Malinica u potpunosti je dovršena sanacija cijele sjeverne strane gradskog bedema

U sklopu kontinuiranog programa sanacije i rekonstrukcije gradskog bedema uspješno je dovršena obnova još jedne kastavske kule. Riječ je o sjeverozapadnoj kuli Malinica, inače najvišoj točki gradskih zidina, koja je sada u potpunosti pristupačna građanima i posjetiteljima.

Kula je do ove godine bila u izrazito lošem stanju zbog dotrajalosti građevnog materijala i višestoljetnog zanemarivanja. Od nje su preostali samo temelji i ruševni ostaci, a siguran pristup kuli nije bio moguć. Zahvaljujući sufinanciranju Ministarstva kulture i medija RH u iznosu 53.000,00 EUR, sanirani su temelji kule, rekonstruiran je njen donji dio te je uređeno kameno stubište.

Nakon obnove čitave istočne strane gradskog bedema te Crekvine i Žudike, rekonstrukcijom kule Malinica u potpunosti je dovršena sanacija cijele sjeverne strane gradskog bedema, a dobiven je i novi atraktivni vidikovac, čime se dodatno unaprijedila kulturna i turistička ponuda grada.

U idućim godinama planira se obnova dvije preostale kule na južnoj strani gradskog bedema, kao i drugih manjih zahvata na gradskim zidinama, čime će se u potpunosti dovršiti sanacija gradskog bedema Kastva, inače jednog od najznačajnijih primjera hrvatske fortifikacijske arhitekture iz 15. i 16. stoljeća.

Na natječaju programa INTERREG Hrvatska-Slovenija Gradu Kastvu odobreno je više od 2 milijuna eura, od čega je 80% bespovratnih sredstava, za projekt ZeleNatura. Projektom su predviđene razne aktivnosti u Kastvu, među kojima i uređenje i opremanje perivoja Malinica-Žudika pa uskoro započinju i radovi na tom projektu kojim će Kastav postati jedan od gradova predvodnika u planiranju i razvoju zelene infrastrukture.