Kraljevica 1. ožujak 2023. Izvor: Grad Kraljevica

Kraljevica korak bliže dobivanju Hrvatske vinske kuće

Kraljevica korak bliže dobivanju Hrvatske vinske kuće
Projekt uključuje rekonstrukciju zadnjeg kata dvorca i suterena s ciljem objedinjavanja u jednu cjelinu ugradnjom dodatnog stubišta i dizala. Izložbeno- edukacijski prostor će se nalaziti na drugoj etaži dvorca, a prostor suterena predviđen je kao kušaonica.

Projekt interpretacijski centar Hrvatska vinska kuća prijavljen je na Javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti- grupa 1. 

Nositelj projekta je Grad Kraljevica s partnerima Primorsko- goranskom županijom i TZG Kraljevice. Vrijednost cjelokupnog projekta je 4.517.296 eura, a planirano trajanje provedbe je 24 mjeseca. Projekt bi se u potpunosti financirao sredstvima iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.- 2026. Republike Hrvatske. U pripremi projekata su sudjelovali zaposlenici gradske uprave, Primorsko- goranske županije i TZG Kraljevice. Uz veliki broj stručnih suradnika, projektanata različitih profila, konzultante i stručne službe pripremljena je vrlo opsežna dokumentacija. Izrađena je sva potrebna projektno- tehnička dokumentacija i dobivena pravomoćna građevinska dozvola. Izrađena je studija izvodivosti s analizom troškova i koristi;  pripremljeni su svi potrebni troškovnici i potrebne suglasnosti. Sve je odrađeno uz veliku pomoć i razumijevanje konzervatora jer je prostor dvorca zaštićeno kulturno dobro. Sam projektni prijedlog ima 60 stranica i isto toliko priloženih raznih dokumenata, projekata, obrazaca, dozvola, suglasnosti i izjava. 


Kroz projekt će se rekonstruirati i opremiti dio dvorca Nova Kraljevica- Frankopan. Sastojat će se od 5 osnovnih komponenti: tehničke komponente, opremanja, promocije i marketinga, upravljanja projektom i promidžbe i vidljivosti.

Tehnička komponente uključuje rekonstrukciju zadnjeg kata dvorca i suterena s ciljem objedinjavanja u jednu cjelinu ugradnjom dodatnog stubišta i dizala. Izložbeno- edukacijski prostor će se nalaziti na drugoj etaži dvorca, a prostor suterena predviđen je kao kušaonica. Kroz rekonstrukciju će se dobiti izlaz na jugozapadnu kulu, formirati vidikovac i natkriti atrijski prostor ugradnjom pomične nadstrešnice. Projektom će se urediti sveukupno 2.026,57 m2 neto površine dvorca, a uključuje prostore na drugom katu, suteren, dizala, stubišta, natkrivanje atrija i uređenje vidikovca.


Komponenta opremanja obuhvaća multimediju i sadržaj samog interpretacijskog centra koji će se prilagoditi osobama s invaliditetom i osobama slabije pokretljivosti postavljanjem taktilnih površina, induktivnih petlji, informacijama na Brailleovom pismu, vizualno- svjetlosnim i zvučnim najava katova, prilagođenim govorno- slušnim aparatima. Sadržaj  obuhvaća vinogradarstvo i vinarstvo cijele Hrvatske podijeljeno u tematske cjeline. Postav će prolaziti kroz 16 različito tematsko, namjenski uređenih soba, suvenirnicom i uređenom kušaonicom u suterenu. 

Projekt predstavlja nov, kreativan, kvalitetan i inovativan turistički proizvod s ciljem diversifikacije i specijalizacije turističke ponude, razvoja destinacije Kvarner i revitalizacije kulturne baštine putem stvaranja novih inovativnih sadržaja. Osim toga, Hrvatska vinska kuća i dvorac Frankopan predstavljaju prepoznatljivu turističku destinaciju za cijelu Hrvatsku i širu regiju. Projekt će kao rezultat imati suradnju između vinara i vinogradara cijele Hrvatske i šire. 


Važno je naglasiti da ovaj projekt ima veliki utjecaj na smanjenje ugljičnog otiska uvođenjem energetskih segmenata koji sadržavaju elemente energetske učinkovitosti i elemente vezane za zaštitu okoliša i prirode. Doprinijet će učinkovitom korištenju resursa i obnovljive energije s ciljem smanjenja utjecaja na klimatske promjene, zaštitu vodnih resursa, smanjenju nastanka otpada i implementaciji kružnog gospodarstva.

Provedbom će se povećati otpornost i atraktivnost Grada Kraljevice kroz razvoj turističkog proizvoda prihvatljivog za okoliš i učinkovito korištenje resursa kao i pozicioniranje Kraljevice na turističkom tržištu uvođenjem inovativnih digitalnih tehnologija. Projekt Interpretacijskog centra Hrvatske vinske kuće imat će višestruki učinak na ekonomski i društveni napredak, povećanje zapošljavanja i jačanje konkurentnosti turističkog sektora uz snažno brendiranje Kraljevice kao turističke destinacije.