Kraljevica 22. veljača 2019.

Završena energetska obnova zgrade OŠ Kraljevica

Završena energetska obnova zgrade OŠ Kraljevica

Završeni su radovi na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Kraljevica, vrijedni  3,5 milijuna kuna. Energetska učinkovitost zgrade poboljšana je toplinskom izolacijom pročelja i krovišta, obradom dotrajalog krova te zamjenom postojeće energetski neučinkovite stolarije.

Gradonačelnik Grada Kraljevice Dalibor Čandrlić i zamjenica župana Marina Medarić, u pratnji pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edite Stilin, ravnatelja OŠ Kraljevica Zrinka Tijana, ravnatelja Ustanove REA Kvarner Darka Jardasa te predstavnika izvođača radova, obišli su OŠ Kraljevica.

Obilazak škole ujedno označava i završetak radova na ovome objektu, jednom od osam školskih objekata obuhvaćenih projektom “Energetska obnova zgrada osnovnih škola Primorsko- goranske županije”.

"Ovo je poseban, predivan dan za Kraljevicu. Dan za proslavu, radost i pamćenje. Emotivan dan. Na prvoj sjednici gradskog vijeća rebalansom proračuna rezervirali smo sredstva za energetsku obnovu osnovne škole i nakon više od 40 godina škola u kojoj sam i sam nekad davno napravio prve učeničke korake zasjala je novim sjajem, prekrasna, obzirna prema energiji i toplini. Našoj smo djeci darovali bolje uvjete za svakodnevno školovanje. Hvala Županiji koja je operativno odradila posao. Uvijek ponavljam samo sinergijom svih čimbenika, Grada, Županije, ministarstava i uz pomoć dostupnih sredstava EU fondova možemo do značajnog iskoraka, samo življenjem politike koja spaja, povezuje i uključuje, a ne isključuje, doći će i kao što vidimo dolaze rezultati na korist svih građana Kraljevice. Pored besplatnih udžbenika, sufinanciranja produženog boravka, ranog učenja informatike, logopeda, pored financiranja razne opreme, pametnih ploča, tableta, Grad će i dalje ulagati u sve školske nadstandarde jer ulaganje u djecu je najbolje i najisplativije ulaganje", poručio je Čandrlić.


Zamjenica župana Marina Medarić rekla je kako je riječ o generacijskom projektu, energetskoj obnovi 8 školskih zgrada u koje je bilo planirano uložiti 34 milijuna kuna, a uloženo je  37.111.000,00 kuna što ulazi u 15% mogućih predviđenih povećanja troškova. 

“Danas se nalazimo u prvoj završenoj školi, a vrijednost ove investicije iznosi 3,5 milijuna kuna. Primorsko- goranska županija osigurala je 1.370.000,00 kuna, 350.000,00 je osigurala Grad Kraljevica, a ostatak iznosa pokriven je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost”, rekla je Medarić te se zahvalila svim subjektima uključenim u realizaciju ovog projekta istaknuvši kako je ulaganje u djecu najbolje moguće ulaganje.

Pročelnica UO za odgoj i obrazovanje Edita Stilin napomenula je da završenim radovima škola u Kraljevici sada ima energetski certifikat B, a prije radova bio je D. Prilikom analize stanja školske zgrade koja je prethodila prijavi projekata na natječaj Ministarstva, utvrđeno je da OŠ Kraljevica bilježi veliku količinu energije za grijanje. Riječ je o prosječnoj potrošnji lož ulja koja za jednu godinu iznosila 25.593,3 za brutto površinu zgrade od 3.110,90 m2. Velika potrošnja energije jednim dijelom proizlazila je iz velikih potreba za grijanjem, ali je također bila uzrokovana i energetski relativno lošom i dotrajalom vanjskom ovojnicom školskih zgrada, kao i energetski neučinkovitim sustavom grijanja.


Građevinskim mjerama poboljšala se energetska učinkovitost zgrade toplinskom izolacijom pročelja i krovišta, obradom dotrajalog krova te zamjenom postojeće energetski neučinkovite stolarije. 

Elektrotehnička mjera na zgradi podrazumijevala je instalaciju mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode Smart metering te njihovo spajanje na centralnu računalnu aplikaciju. 

Radove na zgradi OŠ Kraljevica izvodila je Barić gradnja- zadruga za građevinarstvo iz Rijeke, dok je za aktivnosti vođenja projekta u ime Primorsko- goranske županije bila zadužena Ustanova REA Kvarner.