Bakar 23. travanj 2020.

Na današnji dan Bakar postao slobodni kraljevski grad

Na današnji dan Bakar postao slobodni kraljevski grad
Na današnji dan prije 241 godinu carica Marija Terezija Bakar je poveljom proglasila slobodnim kraljevskim gradom.

Carica Marija Terezija, koja je na vlast stupila 1740. godine poveljom je, 23. travnja 1779., proglasila Bakar slobodnim kraljevskim gradom i dodijelila mu gradski grb, autonomiju i crkveni patronat.
 
U doba Marije Terezija Bakar je ostvario veliki napredak. Između ostaloga razvijala se luka, brodogradnja i brodarstvo. U Bakru je osnovana pučka škola, ustanovljena gradska općina, gradsko poglavarstvo i patricijat. Marija Terezija zaslužna je i za nastanak atraktivnih prezida


Zahvaljujući svemu tome krajem 18. stoljeća Bakar je bio najveći hrvatski grad, veći čak i od Zagreba, a u njegovu je razvoju, ali i razvoju našeg kraja, nemjerljiv doprinos imala upravo carica Marija Terezija. 

Spomenik replike povelje Marije Terezije prošle je godine svečano otkriven pokraj bakarskog Jaza, povodom 240. obljetnice proglašenja slobodnog kraljevskog grada Bakra.