Kostrena 19. studeni 2018.

Unatoč radovima kostrenska voda pogodna za piće

Unatoč radovima kostrenska voda pogodna za piće
Radovi na izgradnji vodovodnog ogranka u Sv. Luciji produljeni su zbog oštećenja na cjevovodu, koja su tijekom kontrolnih ispitivanja utjecala na kvalitetu vode. No, kako novi cjevovod nije priključen na vodoopskrbnu mrežu, kostrenska voda je sanitarno ispravna i pogodna za piće.

Slijedom upita mještana Kostrene o razlozima produljenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka u Sv. Luciji koji su trebali biti okončani u listopadu, Općina Kostrena zatražila je očitovanje investitora Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Rok za izvođenje radova na izgradnji vodovodnog ogranka u Sv. Luciji s pripadajućom reducir stanicom prekoračen je radi potrebe za izmjenom dijela novopostavljenog cjevovoda na kojem su utvrđena oštećenja, koja su tijekom kontrolnih ispitivanja utjecala na rezultate analize o kvalitete vode u cjevovodu. Radi ove nepredviđene okolnosti investitor KD VIK, odobrio je izvođaču radova tvrtki Goran graditeljstvo d.o.o. produženje roka za izvođenje radova. Prema informacijama dobivenim od nadzornog inženjera i izvođača radova izvjesno je da će završetak radova uslijediti polovicom prosinca.

Novi cjevovod koji je položen i na kojem se provodilo ispitivanje kvalitete vode nije priključen na vodoopskrbnu mrežu, niti su na njega spojeni potrošači te je time u potpunosti isključena mogućnost distribucije vode prema kućanstvima i njezina konzumacija. Prespoj cjevovoda i njegovo stavljanje u funkciju uslijedit će tek po ponovno izvršenoj tlačnoj probi, dezinfekciji cjevovoda i konačno po dobivenim zadovoljavajućim rezultatima kvalitete vode u cjevovodu.

Kako bi se izbjegla bojazan mještana i moguća sumnja u kvalitetu vode na području Kostrene, Službe kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora analizirale su kvalitetu vode na čitavom području Kostrene i potvrdile da je voda potpuno sanitarno ispravna i pogodna za piće.

Analiza vode odnosno određivanje senzorskih, fizikalno- kemijskih, kemijskih, mikrobioloških i drugih svojstava vode radi utvrđivanja njezine zdravstvene ispravnosti, provodi se svakodnevno u internom laboratoriju KD VIK kao i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije. Vodoopskrbni sustav Rijeke i okolnih općina i gradova siguran je i pouzdan, s vodom visoke kvalitete koja ne zahtijeva upotrebu filtera za vodu i kućanske aparate za pripremu vode.

Rezultati provedenih analiza zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju mogu se pronaći OVDJE i OVDJE.