Kostrena 22. ožujak 2021.

Zaprimaju se zahtjevi za grobna mjesta u Kostreni

Zaprimaju se zahtjevi za grobna mjesta u Kostreni
Proširenjem groblja u Svetoj Luciji, Kostrena je dobila 579 novih ukopnih mjesta u grobnicama i 288  pretinaca za urne te dodatnih 15 do 18 mjesta u općem polju. Novi dio groblja ima 71 grobnicu s 3 ukopna mjesta, 61 grobnicu sa 6 ukopnih mjesta, kolumbarijski zid sa 60 mjesta (s pretincima za 4 i 8 urni) i zajedničku grobnicu s već spomenutih 15 do 18 ukopnih mjesta, smještenih na površini od 1.800 četvornih metara. 

Kostrenskim grobljima upravlja Komunalno društvo Kostrena koje je uz suglasnost Općine Kostrena formiralo cijene za korisnike u skladu s kategorizacijom i veličinom grobnih mjesta. 

Danas je na mrežnim stranicama Komunalnog društva Kostrena www.kd-kostrena.hr i Općine Kostrena www.kostrena.hr objavljen Javni poziv mještanima Kostrene u kojem im se nudi mogućnost korištenja grobnih mjesta na neodređeno vrijeme uz plaćanje jednokratne naknade za ukupno 65 grobnica i to 35 grobnica s po 3 ukopna mjesta, 30 grobnica s po 6 ukopnih mjesta, 8 pretinaca za 4 urne i 2 pretinca za 8 urni.


Grobnice i pretinci za urne iz ovog Javnog poziva dodjeljuju se isključivo osobama s prebivalištem na području Općine Kostrena koje otprije nemaju grobno mjesto, osim u slučaju ako je ono popunjeno. 

Jedna osoba može predati zahtjev za korištenje maksimalno jedne grobnice ili pretinca za urne. Jednokratna naknada za grobnicu s 3 ukopna mjesta iznosi 25 tisuća kuna, za grobnicu sa 6 ukopnih mjesta 40 tisuća kuna, za veći pretinac za urne 8 tisuća kuna te za manji pretinac 5.650 kuna. Jednokratna naknada plaća se u roku od 30 dana po Rješenju o dodjeli temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena. 

Zaprimanje zahtjeva, odnosno dodjela ukopnih mjesta na korištenje počinje 29. ožujka 2021. u 9 sati, u prostorima Uprave groblja Komunalnog društva Kostrena, a Javni poziv će biti otvoren dok bude raspoloživih grobnica i pretinaca za urne. Dodjela grobnih mjesta vršit će se prema redoslijedu podnošenja zahtjeva.  


Zahtjev za dodjelu, odnosno korištenje grobnog mjesta, podnosi se na Obrascu 1 temeljem kojeg se podnositelju zahtjeva zakazuje i termin provođenja upravnog postupka, a zahtjev za promjenu prethodno zakazanog termina podnosi se na Obrascu 2. Oba obrasca mogu se preuzeti u digitalnom obliku i ispisati putem računala ili osobno preuzeti u službenim prostorijama KD Kostrena (Sportska dvorana Kostrena), na adresi Žuknica 1B, 51221 Kostrena u uredovno vrijeme, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. 

Prilikom dolaska u KD Kostrena podnositelj zahtjeva dužan je predočiti osobnu iskaznicu, a zahtjevu je potrebno priložiti i 70 kuna državnih biljega (20 kuna za Zahtjev i 50 kuna za Rješenje), koji se mogu kupiti u KD Kostrena kao i u poštanskom ili javnobilježničkom uredu.  

Preostale grobnice i pretinci na novom dijelu groblja u Sv. Luciji namijenjeni su za naknadno ustupanje na trajno ili privremeno korištenje, u okolnostima kada nastupi smrtni slučaj, a obitelj nema osigurano ukopno mjesto.