Ostalo 19. rujan 2016.

Počela izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova

Počela izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova
Na Punta Kolovi na zemljištu u vlasništvu Grada Opatije svečano su započeli radovi na gradnji novog, suvremenog objekta dječjeg vrtića u Opatiji, koji će prema ugovorenom roku za gradnju trajati 18 mjeseci. 
 
Opatijski mališani uskoro će useliti u jedan od objekata građen prema najmodernijim rješenjima i postizanju visokog pedagoškog standarda.
 
Investitor ove velike i značajne investicije je Grad Opatija, a u njenom sufinanciranju sudjeluje i Zajednica Talijana Opatija, Zajednica Talijana Rijeka i Universita popolare di Trieste. Radi se o jednoj od najviših investicija na području naše županije koju realizira lokalna samouprava.
 
Ukupna vrijednost radova iznosi 30.902.468,84 kune bez PDV-a, odnosno s PDV-om 38.628.086,05 kunu. Početak gradnje obilježen je prigodnim programom, a "prvu lopatu“ tj. točnije simbolički iskop pijeska bagerom napravila su vrtićka djeca, naravno, dječjim vozilom bagera.  
 
Gradonačelnik Ivo Dujmić u pogledu gradskog dijela financiranja ponovio je da Opatija novi vrtić financira sredstvima što ih je Grad Opatija osigurao prodavši cavtatske dionice LRH, ali iza tog konačnog čina, naglašava Dujmić, stoje desetljeća radnog vijeka u kojima su mnogi vrijedni ljudi Liburnije utkali svoj trud u ovu kompaniju, radeći u njoj ili u turizmu grada ukupno.
 
Parcela je vlasništvo Grada Opatije, i prema planu na njoj se gradi pet vrtićkih objekata; ukupna površina zemljišta iznosi 7620 kvadratnih metara, a bruto građevinska površina iznosi 3497 kvadratna metra.
 
U ime Primorsko-goranske županije zamjenica župana Marina Medarić pozdravila je sve nazočne. 
 
"Veliko je zadovoljstvo što Grad Opatija nastavlja ulagati u odgojno obrazovnu infrastrukturu. Grad Opatija među prvima je potpisao povelju i postao "Grad prijatelj djece“, u kojem odluke donosi Dječje gradsko vijeće a Grad Opatija ih uvažava. Nedavno su otvorene prostorije Društva "Naša djeca“ koja je prošlogodišnji dobitnik županijske Godišnje nagrade, upravo za rad s djecom i najosjetljivijim skupinama našega grada. Čestitam svima uključenim u projekt jer ovako na najbolji način planirate budućnost ali i stvarate povijest", rekla je zamjenica Medarić. 
 
Projektiravši zgrade vrtića, težilo se ekološki održivoj i izvedivoj građevini koja će djelomično imati zeleni krov, na kojem će biti postavljeni solarni kolektori. Predviđen je smještaj 12 odgojnih skupina za oko 200 mališana, organiziranih u 4 jasličke skupine i 8 vrtićkih skupina, unutar kojih su predviđene  i tri odgojno obrazovne skupine  na jeziku talijanske nacionalne manjine.

Izvor: PGŽ