Ostalo 8. svibanj 2023. Izvor: PGŽ

Županijskih 827 tisuća eura za razvoj poduzetništva

Županijskih 827 tisuća eura za razvoj poduzetništva
Raspisan je Javni poziv za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2023. godini, priopćio je na redovitom susretu s novinarima zamjenik župana Petar Mamula. Financijska potpora u prvom se redu odnosi na djelatnosti izdavaštva te filmskog i video stvaralaštva u svrhu potpore mikro i malim trgovačkim društvima i obrtima s područja Primorsko-goranske županije. Ukupno je na raspolaganju 14.600,00 eura.

Objavljen je i Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz “Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2025.” u 2023. godini.

Kako je pojasnio resorni privremeni pročelnik Mladen Brajan, riječ je o novom županijskom programu vrijednom 827 tisuća eura, a zaključkom Skupštine, 400 tisuća eura namijenjeno je poduzetnicima u Gorskom kotaru. Potpora se odobrava u 80 postotnom iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 eura za financiranje dokumentacije za obnovljive izvore energije, 10.000,00 eura za nabavku opreme u prerađivačkoj industriji i do 8.000,00 eura za potporu novoosnovanim tvrtkama i obrtima na području Gorskog kotara i otoka.

Aktualan je i Javni natječaj za financiranje odnosno sufinanciranje programa i projekata iz područja lovstva za 2023. godinu. Na raspolaganju je 80 tisuća eura. Prihvatljivi korisnici su lovački savezi i lovoovlaštenici. U odnosu na prethodnu godinu, Županija će s dodatnih 26 tisuća eura poticati unapređenje infrastrukture u lovištima kojom će se dodatno pojačati izlov i spriječiti spuštanje divljih životinja u naseljena mjesta.  

Donijeta je Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2023. godini u ukupnom iznosu od 332.000,00 eura. Gradu Čabru dodijeljen iznos od 80.000,00 eura, Gradu Delnice 45.000,00 eura, Gradu Vrbovskom 71.000,00 eura, Općini Brod Moravice 18.000,00 eura, Općini Fužine 22.000,00 eura, Općini Lokve 8.000,00 eura, Općini Mrkopalj 13.000,00 eura, Općini Ravna Gora 16.000,00 eura, Općini Skrad 11.000,00 eura i Općini Vinodolskoj iznos od 48.000,00 eura.

Odlukom o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2023. godini ukupno se raspoređuje 140.000,00 eura na devet goranskih gradova i općina te Općinu Klana, priopćio je zamjenik.

Pročelnik za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat predstavio je izvještaj o izvršenju proračuna, a koji će se ujedno naći na sljedećoj sjednici Županijske skupštine PGŽ.

Kako je naveo, ostvareni su prihodi i primici konsolidiranog proračuna u iznosu 1,547 milijardi kuna što je 97,2 posto plana za 2022. godinu i 4,8 posto više nego u 2021. godini. Ako se prihodima i primicima tekuće godine pridoda 100 milijuna kuna prenesenih sredstava iz 2021. godine proizlazi da su Županija i njezini proračunski korisnici u prošloj godini raspolagali s ukupno 1,647 milijardi kuna, navodi Parat.

“Budući da se prošli tjedan puno nagađalo o najavljenim intervencijama u propise koji reguliraju porez na dohodak, ovdje bih napomenuo da je taj porez u prošloj godini naplaćen 43,1 milijuna ili 24,7 posto više u odnosu na 2021. godinu”, ističe pročelnik.

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 1,523 milijardi kuna ili 90 posto od plana ili 8,25 posto više nego u 2021. godini. Kako je napomenuto, rashodi su ostvareni u nešto nižem postotku od prihoda, a glavni razlog je sporije izvršenje kapitalnih rashoda. Pročelnik je za primjer naveo projekt Doma zdravlja u Opatiji koji se dvije godine planira, a ne izvršava u proračunu zbog dogovora s jedinicama lokalne samouprave. Tekući rashodi i izdaci ostvareni su 94,8 posto.

“Kad se sučele ukupno raspoloživa sredstva s ostvarenim rashodima i izdacima dolazi se do viška konsolidiranog proračuna od 124 milijuna kuna. Navedeni višak ima svoju strukturu. Tako se 77,2 milijuna kuna odnosi na višak proračunskih korisnika, a 46,6 milijuna na višak Županije. Na višak proračunskih korisnika najviše je utjecao višak ustanova zdravstva u iznosi 59,5 milijuna kuna i višak ustanova školstva 14,4 milijuna kuna”, kaže Parat i dodaje da što se raspodjele tiče, većina sredstava će se usmjeriti u zdravstvo, školstvo, socijalu i sport.