Čavle 15. lipanj 2020.

Čvor Soboli riješio bi brojne grobničke prometne probleme

Čvor Soboli riješio bi brojne grobničke prometne probleme

Prihvaćena je inicijativa općina Čavle i Jelenje vezana za izgradnju čvora Soboli, kojom će se ići prema Hrvatskim autocestama.

Primorsko- goranski župan Zlatko Komadina na današnjem je press kolegiju poručio kako je prihvaćena inicijativa općina Čavle i Jelenje vezana za izgradnju čvora Soboli te će se ići s inicijativom prema Hrvatskim autocestama da uvrste ovaj projekt u svoj Program građenja i održavanja javnih cesta. 


Izgradnjom čvora Soboli, mještani Jelenja dobili bi direktan izlaz na autocestu te bi se rasteretio centar Općine Čavle koji je sada jedini cestovni put iz Jelenja prema Rijeci.