Čavle 29. lipanj 2023. Klaudio Vrančić

Grobnička mlikarica, kao nekad, opet na Ravni

Grobnička mlikarica, kao nekad, opet na Ravni

Kip mlikarice postavljen u Mavrincima od stoljetne je lipe, pod kojom su nekad na Ravni stasale grobničke mlikarice, istesao kipar Rajko Srok

“Vavik se j' prva stala, peteh je potli kukurikal, potiho j' late slagala, feral je parićan stal”, davno je život grobničkih mlikarica opisala pokojna Vlasta Juretić. U njenim se riječima krije sva težina i značaj kojeg su mlikarice imale za naš kraj. 


Grobničani su im stoga danas, još jednom, odali počast na Ravni, u Mavrincima, naselju u kojem su nekada, u gotovo svakoj kući, živjele mlikarice. Kip je iz grane stoljetne lipe, koja je do nedavno rasla na Ravni a pod kojom su stasale grobničke mlikarice, “izvukao” kipar Rajko Srok. 


“Kip je visok 1.62. Napravljen je od grane lipe jer je drvo bilo šuplje u sredini i svo raspucano. Trebalo mi je mjesec dana jer je lipa jako mokra iznutra, pomalo se suši i brzo puca. Morao sam raditi pomalo. Zanimljivo, u njoj sam našao tri gelera iz Drugog svjetskog rata”, kazao je Srok. 


“Stara velika lipa, koja nam je bila srcu draga, pala je nakon nevremena. Imali smo želju s tim drvom nešto napraviti, među brojnim je idejama bila i ona pokojnog Mavrinčana Nicka Broznića da kipar napravi trajni spomen kako na lipu, tako i na mlikarice- jedan od simbola našeg kraja”, rekla je općinska načelnica Ivana Cvitan Polić.


Kip u prirodnoj veličini, uz načelnicu i predsjednika Općinskog vijeća Norberta Mavrinca, otkrila je devedesetogodišnja Zdenka Krešević i sama bivša mlikarica. 

“Drago mi j da j kip tu, tu j lipa bila i neka j tu. Va to vrime su va Mavrincih se ženske nosile mliko. Bilo j tu krav, bil je kravar, tulil je i onda bi krave zišle vanka i na pašu, a sad ni ni jedne, ni krave, ni milkarice”, rekla je Zdenka Krešević.