Čavle 31. svibanj 2020.

Nagrada Općine Čavle za životno djelo Ivanu Kruljcu

Nagrada Općine Čavle za životno djelo Ivanu Kruljcu
Ivanu Kruljcu ove će godine, na Bartoju, biti dodijeljena općinska nagrada za životno djelo, dok će godišnju nagradu Općina Čavle dodijeliti Grobničkim dondolašima. 

Nagrada Općine Čavle za životno djelo ove će se godine dodijeliti Ivanu Kruljcu. Kao općinski vijećnik, dugogodišnji član poglavarstva za zdravstvo i socijalnu skrb i zamjenik općinskog načelnika Kruljac je bio izuzetno aktivan u političkom životu Općine Čavle. 

Aktivan je Kruljac bio i na društvenom planu, u brojnim odborima, udrugama i organizacijama. Osnovao je i čavjanski Aktiv darivatelja krvi, a trenutno je predsjednik županijskog Vijeća seniora.  

Godišnja nagrada Grobničkim dondolašima

Godišnja nagrada Općine Čavle ove će se godine uručiti Grobničkim dondolašima. Osim što promoviraju svoj kraj Dondolaši, koji ove godine obilježavaju dva desetljeća organiziranog djelovanja, aktivni su kroz cijelu godinu, a posebno je značajno njihovo humanitarno djelovanje. 

Kako je proslava Dana Općine ove godine morala biti odgođeno zbog pandemije Kruljac i Dondolaši svoje će nagrade dobiti u sklopu obilježavanja ovogodišnje Bartoje.