Čavle 12. srpanj 2023. Izvor: Općina Čavle

Srednjoškolcima besplatne knjige, studentima bonovi

Srednjoškolcima besplatne knjige, studentima bonovi
“Mladim ljudima omogućiti brže zapošljavanje, ali i pronalaženje bolje plaćenog radnog mjesta”

Općina Čavle je i ove godine osigurala sredstva za nabavku školskih udžbenika za učenike srednjih škola za školsku godinu 23./24. Pravo na besplatne knjige imaju srednjoškolci čiji roditelji zadovoljavaju jedan od uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle i to: socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet.  

“Općina Čavle je osjetljiva na potrebe obitelji s djecom pa smo zbog toga i ove godine osigurali sredstva u proračunu za nabavku knjiga za srednjoškolsko obrazovanje, ali i jednokratne novčane pomoći za studente. Nastavak obrazovanja je važan jer će, nadamo se, tim mladim ljudima omogućiti brže zapošljavanje, ali i pronalaženje bolje plaćenog radnog mjesta te na taj način sami sebi osigurati financijski stabilnost”, rekla je načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić.  


Uz pisani zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (ovisno u uvjetu):

Socijalni uvjet: zahtjev, preslika oba osobne iskaznice  roditelja, potvrda tajništva škole o završenom  razredu i preslika rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad Rijeka. 

Uvjet prihoda: zahtjev, preslika oba osobne iskaznice  roditelja, potvrda tajništva škole o završenom razredu i platne liste za oba roditelja zadnja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva. Mjesečni prihod obitelji da bi učenik ostvario pravo na  besplatne udžbenike ne smije biti veći od: 400 eura za dva člana obitelji, 530 eura za tri člana obitelji i 660 eura za četiri člana obitelji.

Poseban uvjet (ostvaruje dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata): zahtjev, preslika osobne iskaznice oba roditelja, potvrda tajništva škole o završenom razredu i preslika rješenja Ministarstva branitelja.

Zahtjevi se primaju u Upravnom odjelu Općine Čavle do 27.srpnja, a dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 051/208-310. 

Također pravo na pomoć za obrazovanje, odnosno nabavku udžbenika mogu ostvariti i redovni studenti čiji roditelji zadovoljavaju jedan od gore spomenutih uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Čavle. Studenti tako mogu, za nabavku sveučilišnih udžbenika, dobiti jednokratnu novčanu pomoć.