Kostrena 22. travanj 2015.

500 smreka za Dan planeta Zemlje

500 smreka za Dan planeta Zemlje
Kostrena će se uskoro zazeleniti. Naime, povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, a u sklopu akcije 5 vrećica- jedna smrečica, najmlađim je Kostrenjanima podijeljeno 500 sadnica smreke. 

Članovi Ekološke udruge Ekoregija Kostrena obišli su danas kostrenski dječji vrtić i osnovnu školu. 

Mališani su, uoči Dana planeta Zemlje, dobili zadatak sakupiti pet rabljenih najlonskih vrećica. Ekoregija Kostrena je, svakog tko je zadatak uspješno obavio, nagradila sadnicom smreke. Također Hrvatske su šume organizirale edukativnu radionicu, kako bi djeca naučila sadnicu pravilno zasaditi. 

No, tu nagrađivanju nije kraj. Naime, nakon što sadnicu zasade djeca će se kraj svoje smreke fotografirati. Najuspješniji fotografije bit će nagrađene i izložene. 

“Mi već sedam dana imamo intenzivne pripreme, proteklih tjedan dana sadimo na prostoru dječjeg vrtića. Na taj način smo se uključili u obilježavanje Dana planeta Zemlje,” naglasio je Miljenko Štokić, predsjednik Ekološke udruge Ekoregija Kostrena.

“Jedno stablo u svom životnom vijeku apsorbira oko tonu Co2. Mi smo danas podijelili 500 sadnica smreke. Znači indirektno ćemo, u suradnji s Hrvatskim šumama, danas apsorbirati 500 tona Co2,” rekao je Ante Vičević, tajnik Ekološke udruge Ekoregija Kostrena.

“Općina Kostrena će i u buduće stajati iza svih akcija takve vrste, ne samo financijski već i moralno. Važno je probuditi svijest djece i educirati ih da misle zeleno, pogotovo s obzirom na podneblje u kojem živimo,” poručio je zamjenik općinske načelnice Davor Willheim.
 
Dan planeta zemlje

“Obilježavanje Dana planeta Zemlje usmjereno je prema zaštiti prirodnih resursa i ima za cilj skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja. Počeci obilježavanja Dana planeta Zemlje sežu u 1970. kad su pod vodstvom američkog senatora Gaylorda Nelsona diljem SAD-a održane prve masovne demonstracije za zaštitu okoliša na kojima je sudjelovalo više od 20 milijuna ljudi, a prozvana je "nacionalnim skupom o okolišu,” naglašavaju iz Ekološke udruge Ekoregija Kostrena.