Kostrena 28. listopad 2019.

Komunalni radovi u Kostreni u punom jeku 

Komunalni radovi u Kostreni u punom jeku 

Završeno je krovište na Narodnoj čitaonici u Sv. Barbari i potporni zid kod dječjeg igrališta u Glavanima, u tijeku je izgradnja reciklažnog dvorišta i radovi na nerazvrstanim cestama, a u pripremi projekt energetske obnove stadiona i završetak energetske obnove Doma zdravlja.

Uz reciklažno dvorište čija bi izgradnja trebala završiti u prvom kvartalu sljedeće godine, izvode se radovi i na izgradnji nerazvrstanih cesta u najvećem kostrenskom naselju- Paveki. U tijeku je izgradnja potpornih zidova, ugrađen je separator i infiltracijska građevina za oborinsku odvodnju i sanitarna kanalizacija, a većim dijelom postavljen je vodovod i oborinska odvodnja. 


U narednom periodu izvodit će se i novi kućni priključci, razvod niskog i srednjeg napona od strane HEP-a te će se provoditi tlačna proba i dezinfekcija ugrađenog vodovoda u skladu s uvjetima javnog isporučitelja vodne usluge KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka koji je i jedan od investitora. Planirani završetak radova je u prvom kvartalu sljedeće godine.


U Kostreni Svetoj Barbari sanirano je krovište na Narodnoj čitaonici. Dotrajali i ekološki neprihvatljiv azbestno-cementni pokrov u potpunosti je zamijenjen, postavljena je izolacija krovišta, novi oluci i saniran strop u dvorani. Radove u iznosu od 300 tisuća kuna financirala je Općina Kostrena.

Do kraja ove godine izradit će se projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrade stadiona i završetak energetske obnove ambulante (Doma zdravlja) kojoj je potrebna rekonstrukcija krova i zamjena kotlovnice na loživo ulje plinom kao ekološki prihvatljivijim energentom. Oba projekt bit će spremna za prijavu na natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se očekuje tijekom 2020. godine.


Kod dječjeg igrališta u Glavanima završena je izgradnja potpornog zida, dužine oko 55 metara, kako bi se spriječilo urušavanje ceste u što je uloženo 260 tisuća kuna. Izgradnjom zida formirani su i prostori za zelene površine koje će hortikulturno urediti KD Kostrena.