Kostrena 16. srpanj 2020.

Kostrena dobila reciklažno dvorište vrijedno 3,5 mil. kuna

Kostrena dobila reciklažno dvorište vrijedno 3,5 mil. kuna

Novo reciklažno dvorište, vrijedno 3,5 milijuna kuna, Kostrena je dobila uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u Rafineriju nafte Rijeka.

U Kostreni je održana završna konferencija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, vrijednog 3,5 milijuna kuna od kojih je nešto više od 2 milijuna kuna bespovratnih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Sredstva su dobivena prijavom Općine Kostrena na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike “Građenje reciklažnih dvorišta”.


Reciklažno dvorište izgrađeno je na parceli površine 2.642 m2, uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u Rafineriju nafte Rijeka. Sastoji se od ograđenog platoa veličine 959 m2 na kojem su smještena 32 spremnika za različite vrste otpada, vaga, uredski kontejner i dva parkirna mjesta od kojih je jedno predviđeno za osobe s invaliditetom. Na obodu platoa reciklažnog dvorišta izveden je vatrogasni prilaz. 

Reciklažnim dvorištem će upravljati Komunalno društvo Čistoća iz Rijeke kao javni isporučitelj usluge prikupljanja i zbrinjavanja otpada na području Općine Kostrena. 

Direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan, predstavila je usluge koje su mještanima Kostrene na raspolaganju  i vrste otpada koji će se zaprimati. 


“Ovdje će se moći donijeti sve korisne vrste kućnog otada poput papira i stakla kao i problematične vrste otpada, primjerice stare baterije, lijekovi, ambalaža deterdženata i sredstava za čišćenje, motorna i jestiva ulja. Na reciklažno dvorište moći će se donijeti i biorazgradivi otpad, a u suradnji s Općinom Kostrena dodatno smo proširili uslugu u vidu besplatnog prikupljanja glomaznog otpada i bio otpada na mjestu nastanka. Mještani imaju mogućnost pozivom na telefon i ispunjavanjem obrasca, na kućnom pragu naručiti uslugu i Čistoća će na poziv doći pokupiti takav otad, kako bi se što više smanjile količine nepropisno odloženog otpada i stvorila ljepša slika naših ulica. Cjelokupni popis vrsta otpada koje će se zaprimati bit će objavljen na web stranicama Općine Kostrena i KD Čistoća. Mještanima će na kućne adrese biti dostavljen promotivni materijal, a na raspolaganju je i besplatni info telefon Čistoće. Otpad prikupljen primanom selekcijom predaje se koncesionarima na sortiranje i daljnju oporabu”, poručila je Kukuljan, naglasivši kako je važno usvojiti naviku o ispravnom odlaganju otpada kako bi što više otpada bilo moguće oporabiti i da što manje količine završe na odlagalištu.


Projektom reciklažnog dvorišta Kostrena želi povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištima, u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom. 

“Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu pri uspostavi odvojenog prikupljanja otpada i održivog gospodarenja otpadom, zato nam je važno da smo osigurali mještanima sve preduvjete da mogu odvajati što više vrsta otpada i na takav način utjecati na ekološku sliku Kostrene, ali i obiteljski budžet”, rekao je općinski načelnik Dražen Vranić. 


Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dario Modrić, istaknuo je kako se na reciklažnom dvorištu ne vrši nikakva obrada otpada. Radi se o ograđenim i nadziranim prostorima, namijenjenim odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada i omogućuju mještanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. 

U utorak 21. srpnja, od 18 do 19:30 sati na You Tube platformi planirano je održavanje webinara, online radionice o odvojenom prikupljanju otpada i ulozi reciklažnog dvorišta. Poveznica na predavanje bit će objavljena na općinskim mrežnim stranicama kao i na Facebook stranici Naša Kostrena.