Kostrena 9. travanj 2020.

Kostrenski vijećnici jednoglasno za pomoć poduzetnicima

Kostrenski vijećnici jednoglasno za pomoć poduzetnicima

Prvi puta u povijesti Općina Kostrena održala je e- sjednicu Općinskog vijeća, na kojoj je donesena jednoglasna odluka o mjerama pomoći kostrenskim poduzetnicima.

Mjerama socijalne distance prilagodio se i rad jedinica lokalne samouprave. Po prvi puta u svojoj povijesti, Općina Kostrena održala je e- sjednicu Općinskog vijeća kako bi se što brže donijele mjere za pomoć lokalnim poduzetnicima i izglasao novi Program očuvanja i poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu. Dnevni red s prijedlozima o kojima će glasati kao i obrazac za glasanje, vijećnicima su dostavljeni elektronskom poštom, a na isti način dostavit će im se i rezultati glasanja i donesene odluke. 

Donošenjem odluke Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o proglašenju epidemije Covid- 19, s ciljem prevencije širenja zaraze, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske uveo je mjere o zabrani i ograničenju rada uslužnih i trgovačkih objekata te ograničavanju društvenih, sportskih i kulturnih događanja što je značajno utjecalo na svakodnevni život hrvatskih građana i poslovanje brojnih tvrtki među kojima i onih koje posluju na području Kostrene.

Potreba za brzim i konkretnim mjerama

“U takvim okolnostima ukazala se potreba za brzim i konkretnim mjerama koje će se nastaviti na paket gospodarskih mjera Vlade RH i pomoći mještanima Kostrene i kostrenskim poduzetnicima u prevladavanju ove krizne situacije i očuvanju radnih mjesta.  Drago mi je da smo takvu odluku donijeli jednoglasno na čemu se zahvaljujem svim našim vijećnicima”, istaknuo je općinski načelnik Dražen Vranić.

Pored redovnih oblika potpore za poduzetnike početnike, poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje i subvencija kamate na poduzetničke kredite, Općina Kostrena donijela je novi Program mjera za očuvanje i poticanje poduzetništva kako bi pomogla poduzetnicima kod kojih je došlo do potpune ili privremene obustave obavljanja djelatnosti i pada poslovnih aktivnosti, a mjere će se u skladu sa situacijom i potrebama proširivati i prilagođavati. 

Oslobađanje ili sufinanciranje najamnine i režija

Poslovnim subjektima koji su temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja 19. ožujka 2020. morali  obustaviti poslovanje, sufinancirat će se troškovi najamnine i režijski troškovi za period od travnja do lipnja, dok će poslovni subjekti koji djeluju u prostorima u vlasništvu Općine Kostrena, njezinih ustanova i trgovačkog društva tih troškova za isti period biti u potpunosti oslobođeni. 

Načelnik Vranić obrazložio je dio Programa kojim je Kostrena napravila iskorak u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave.

Pomoć i subjektima koji nisu u općinskom prostoru

“Za razliku od drugih jedinica lokalne samouprave, koje su gospodarske mjere uglavnom usmjerile prema poslovnim subjektima koji djeluju u prostorima u vlasništvu tih JLS-a ili njihovih povezanih društava, u Kostreni smo željeli Programom obuhvatiti i poslovne subjekte koji posluju u prostorima koji nisu u vlasništvu Općine ili njezinih ustanova, vodeći računa da u ovim trenutcima svi naši poduzetnici budu u ravnopravnom položaju”, poručio je. 

Pravo na subvenciju mjesečne zakupnine do maksimalno 5.000 kuna (s uključenim PDV- om), ostvarit će svi gospodarski subjekti koji su 19. ožujka 2020. morali obustaviti poslovanje, uz predočenje ugovora o visini najma i dokaz da su obavljali djelatnost do stupanja na snagu Odluke Stožera te da nemaju prethodnih poreznih dugovanja ili dugovanja po osnovi najamnina.

Subvencija za pokriće troškova mjesečne zakupnine u djelomičnom iznosu primijenit će se i na ožujak i iznosit će 50 posto troškova zakupnine, dok će se za naredne mjesece do kada Odluka Stožera bude na snazi, a najduže do 30. lipnja 2020. priznati 100 posto iznosa mjesečne zakupnine do maksimalno 5.000 kuna.

Izuzetak subjekti u vlastitim prostorima

Izuzeti su jedino oni poslovni subjekti koji posluju u vlastitim prostorima i nemaju trošak zakupnine, no njima su na raspolaganju drugi oblici subvencija iz Programa očuvanja i poticanja poduzetništva. 

Pravo na subvenciju dijela troska mjesečne zakupnine imaju i subjekti koji nisu morali u potpunosti obustaviti poslovanje, ali zbog posebnih okolnosti imaju poteškoća u poslovanju. Njima će se također za ožujak priznati 25 posto iznosa mjesečne zakupnine dok će za ostale mjesece subvencija iznositi 50% iznosa (uključujući iznos PDV- a), a maksimalno do 2.500 kuna mjesečno.

Kostrenskim poduzetnicima sufinancirat će se i dio režijskih troškova (struja, voda, telefon, komunalna naknada i dr.) do maksimalno 500 kuna mjesečno. Troškova zakupnine i režijskih troškova oslobađaju se i sve kostrenske udruge. Obveznicima plaćanja naknade za koncesijska odobrenja naplata se odgađa do 1. lipnja 2020. i za taj se period neće obračunavati zakonska kamata dok se koncesionar za dimnjačarske usluge oslobađa plaćanja kvartalnog obroka koji dospijeva na naplatu u lipnju 2020. s obzirom da svoju djelatnost ne može obavljati.

Pomoć i roditeljima vrtićaraca

Osim poduzetnicima, Općina je ove okolnosti nastojala olakšati i mještanima. Roditelji čija djeca pohađaju Dječji vrtić ,”Zlatna ribica”, oslobađaju se plaćanja dijela ekonomske cijene vrtića za period od 16. ožujka 2020. godine do opoziva Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu. Za isti period troškova se oslobađaju i korisnici programa produženog boravka u Osnovnoj školi Kostrena.

Za 60 dana od dana dospijeća, mještanima Kostrene produžava se rok za uplatu komunalne naknade koja dospijeva u travnju i za navedeno razdoblje neće se obračunati zakonska zatezna kamata.

Do 30. lipnja neće se pokretati postupci prisilne naplate tražbina Općine Kostrena, osim onih dugovanja kojima prijeti zastara i koja nisu nastala kao posljedica trenutačnih okolnosti.