Kostrena 5. travanj 2017.

Marunić: "Kvaliteta života i interesi mještana najvažniji"

Marunić: "Kvaliteta života i interesi mještana najvažniji"
U Vijećnici Općine Kostrena održan je radni sastanak predstavnika Općine i Općinskog vijeća s predstavnicima uprave Brodogradilišta Viktor Lenac na kojem su predstavljena ulaganja u tehnološki razvoj brodogradilišta, kao i napori koji se ulažu u mjere zaštite okoliša te smanjenje štetnih posljedica za okoliš i mještane. 

Poziv na sastanak upućen je i obitelji Ćoza iz naselja Vrh Martinšćice čija je obiteljska kuća najizloženija posljedicama radnih aktivnosti u brodogradilištu, prije svega buke i vibracija.

Predstavnici Brodogradilišta Viktor Lenac svjesni su svih poteškoća koje donosi suživot mještana i industrije, stoga je trajno opredjeljenje Uprave, da se uz poslovnu održivost, u skladu s mogućnostima, kontinuirano ulaže u tehnologije i procese koji će negativne posljedice svesti na minimum. 

Pri nabavci bilo koje opreme, vodi se računa o razini buke i energetskom razredu. Kako bi se utjecalo na razinu buke, u proteklom razdoblju izvršena je zamjena dijela dosadašnjih ventilatora tišima i nabavljeni su frekventni pretvarači električne energije kako bi se brodski motori što manje koristili tijekom boravka u brodogradilištu. Dodatna ulaganja bit će usmjerena i na uređenje prostora za izvođenje radova na antikorozivnoj zaštiti u kontroliranim uvjetima. 

Kao zamjena za tradicionalno pjeskarenje, koristi se najnovija robotska UHPW tehnologija za obradu brodskih površina vodom. Osim veće učinkovitosti, takvi uređaji značajno smanjuju buku  i u potpunosti eliminiraju mogućnost zagađenja zraka i mora lebdećim česticama. Voda koja se koristi u tom procesu, nakon postupka filtriranja ponovno se upotrebljava, a odstranjene čestice boje prikupljaju se u posebne spremnike.

Gotovo 20 milijuna kuna godišnje ulaže se u prikupljanje i zbrinjavanje otpada iz brodogradilišta i otpada s brodova koji mora biti zbrinut u skladu s Međunarodnom Konvencijom o sprečavanju zagađenja mora s brodova i Uputstvima za luke Europske Unije.

Vodi se računa i o kvaliteti mora u bazenu brodogradilišta koja je zadovoljavajuće razine usporedi li se s drugim brodogradilištima i marinama. U more se ispuštaju samo oborinske vode s obzirom na to da je brodogradilište spojeno na gradski kolektor kontinuirano se kontrolira razina teških metala u sedimentu. Prisutno je onečišćenje sedimenta teškim metalima, no ta razina je stalno ista, što znači da se radi o onečišćenju koje datira iz ranijih vremena i od drugih poslovnih subjekata koji su djelovali na širem području. 

Predstavnici Općine kao i supružnici Ćoza izrazili su zadovoljstvo otvorenim dijalogom i uočenim pozitivnim pomacima u odnosu na dosadašnje stanje zahvaljujući ulaganjima u tehnologiju. Nadaju se kako će u budućnosti biti manje potrebe za ovakvim susretima i učestalim reagiranjima. Uz aktivnije uključivanje brodogradilišta u život i aktivnosti zajednice, predloženo je i sustavno informiranje mještana o planiranim aktivnostima za koje se procjenjuje da bi mogle imati značajniji utjecaj na okolna naselja.

Općinska načelnica kazala ja kako će Općina i nadalje reagirati u skladu s pritužbama mještana i izrazila nezadovoljstvo postupanjem nadležnih institucija. Osim sporosti u reagiranju, izostaju i povratne informacije pa se stječe dojam da nitko ne reagira na pritužbe mještana.  

Istaknula je kako Viktor Lenac u Općini Kostrena ima partnera otvorenog za konstruktivni dijalog. Općina je svjesna važnosti očuvanja industrije, svakog radnog mjesta i utjecaja kojeg Viktor Lenac ima na općinski proračun, no kvaliteta života mještana i zaštita njihovih interesa nema kompromisa.