Kostrena 18. travanj 2020.

Napreduju komunalni radovi u Kostreni 

Napreduju komunalni radovi u Kostreni 

Iako su trenutne okolnosti utjecale na dinamiku izvođenja radova i pomaknule rokove, reciklažno dvorište i cesta u Pavekima uskoro će biti završeni. Na cesti u Pavekima u tijeku je nanošenje prvog sloja asfalta. 


Asfalt je nanesen i na plato reciklažnog dvorišta dok je na cesti iznad Sportske dvorane postavljena nova javna rasvjeta. 


Radovi na proširenju groblja u Svetoj Luciji kao i radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije u Glavanima odvijaju se planiranom dinamikom.

Komentari