Kostrena 10. srpanj 2019.

Pogodnosti za kostrenske učenike

Pogodnosti za kostrenske učenike

Redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem u Kostreni koji dostave potvrdu o obavljanju učeničke prakse u srpnju i kolovozu, a ne ostvaruju financiranje prijevoza po nekom drugom osnovu, Općina Kostrena financirat će 25% cijene mjesečne pokazne karte za srpanj i ukupan iznos mjesečne karte za kolovoz javnog linijskog prijevoznika Autotrolej iz Rijeke.

Učenicima koji dostave potvrdu o obavljanju obavezne učeničke prakse tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine, uz dokaz da se praksa obavila te dokaz o kupnji mjesečne karte javnog linijskog prijevoza (potrebno uzeti R1), odobrit će se sufinanciranje u iznosu od 25% cijene za srpanj dok 75% iznosa sufinancira nadležno Ministarstvo te financiranje ukupnog iznosa mjesečne karte za kolovoz, ovisno o mjestu stanovanja učenika. Zahtjevi za nadoknadu troška moći će se dostaviti u Općinu Kostrena od 26. kolovoza do 30. rujna 2019. godine.

Općina sufinancira prijevoz srednjoškolcima

Općina Kostrena sufinancirala je prijevoz srednjoškolskih učenika do pune cijene i prethodnih godina no zbog učenika koji obavljaju  praksu tijekom ljetnih mjeseci ukazala se potreba za financiranjem prijevoza i tijekom srpnja i kolovoza što Općina već nekoliko godina financijski prati.


I u školskoj godini 2019./2020. za razdoblje od rujna 2019. do lipnja 2020. godine, Općina Kostrena sufinancirat će trošak mjesečne karte svim redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Kostrena i koji to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu u iznosu od 25% cijene mjesečne pokazne karte. Potvrde za subvenciju prijevoza izdavat će se od 20. kolovoza 2019. godine u Općini Kostrena. Kako bi ostvarili ovo pravo učenici su dužni dostaviti dokaz o prebivalištu (potvrda MUP-a ili osobnu iskaznicu) i potvrdu o upisu u školsku 2019./2020. godinu.

Poklon bon učenicima

Uz prijevoz, učenicima srednje škole Općina Kostrena osigurava i poklon bon u iznosu 600 kuna za nabavku udžbenika i školskih potrepština. Ovu pogodnost moći će ostvariti svi učenici koji imaju prebivalište na području Kostrene, a koji to pravo ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Bonovi će se izdavati u Općini Kostrena od 20. kolovoza do 30. rujna 2019. godine, a moći će ih se iskoristiti do 31. listopada 2019. godine u knjižarama Školska knjiga, Hoću knjigu i Narodne novine. 


Kako bi ostvarili pravo na bon učenici su dužni dostaviti dokaz o prebivalištu (potvrda MUP-a ili osobna iskaznica) i potvrdu o upisu u školsku godinu 2019./2020. Korisnicima koji su udžbenike ili potrepštine za srednju školu nabavili u nekoj drugoj knjižari ili putem web prodaje nadoknadit će se troškovi uz predočenje originalnoga R1 računa. Zahtjev za nadoknadu troškova može se podnijeti najkasnije do 31. listopada 2019. godine, a osim računa R1 potrebno mu je priložiti uvjerenje o prebivalištu ili osobnu iskaznicu učenika, potvrdu škole koju učenik pohađa te broj računa na koji će se izvršiti uplata.

Učenici prvog razreda Osnovne škole Kostrena dobit će bon u iznosu 300 kn za kupnju školskih potrepština u knjižarama Školska knjiga, Hoću knjigu i Narodne novine. Poklon bonove učenici će dobiti na prigodnoj svečanosti povodom početka nove školske godine. Osnovnoškolcima koji su korisnici programa socijalne skrbi Općina Kostrena će osigurati radne bilježnice i likovne mape do punog kompleta (prema zahtjevu škole), koje će preuzeti prvog dana nastave.