Kostrena 3. kolovoz 2015.

Pomoć za riječki KBC

Pomoć za riječki KBC
Općina Kostrena, Grad Kraljevica, Općina Malinska - Dubašnica i Grad Cres, osigurali su četiri prijeko potrebna klimatizacijska uređaja s montažom Odjelu za srčane aritmije i elektrostimulacije srca Klinike za internu medicinu na lokalitetu Sušak Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Prema riječima donatora, svaka jedinica lokalne samouprave u okviru svojih proračunskih sredstava raspolaže i određenim fondom za potporu javnim zdravstvenim ustanovama, a KBC Rijeka ima iznimno značenje za sve stanovnike Primorsko- goranske županije, tako da su sredstva uložena u stvaranje boljih uvjeta za liječenje, zasigurno najbolji način na koji su mogla biti utrošena.

Odjel za srčane aritmije i elektrostimulacije srca smješten je na samom vrhu zgrade te je izložen direktnom suncu tijekom čitavog dana i  uvjeti za boravak pacijenata i rad medicinskog osoblja su otežani. Srčani bolesnici inače teško podnose visoke temperature i dolaze na liječenje zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, međutim u uvjetima kakvi su vladali posljednjih tjedana, bilo im je teško osigurati optimalne uvjete.

“Slijedom informacija koje sam primila od pacijenata da su uslijed visokih temperatura uvjeti u bolesničkim sobama na ovom odjelu dosta teški, obratila sam se načelnicima i gradonačelnicima koje poznajem i za koje sam bila sigurna da će se bez zadrške uključiti,” obrazložila je povod za organizaciju akcije županijska vijećnica, Tatjana Smeraldo.

Primopredaji donacije u ime gradova i općina donatora prisustvovali su načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić, zamjenik gradonačelnice Grada Kraljevice Alan Crnković, načelnik Općine Malinska- Dubašnica Robert Anton Kraljić i zamjenica gradonačelnika Grada Cresa Jadranka Blatt.

Donatori su u svojim obraćanjima prenijeli zajedničku poruku, zadovoljstvo činjenicom što su njihovi gradovi i općine dali svoj doprinos naporima rukovodstva i osoblja KBC-a da se pacijentima osiguraju što bolji uvjeti boravka i liječenja. Svjesni su da je ova donacija “kap u moru” potreba. No, nadaju se da je i početak suradnje kojoj će se priključiti i ostale općine i gradovi iz naše županije.

U ime KBC-a donaciju su preuzeli i uputili zahvalu donatorima zamjenica sanacijskog upravitelja, Nives Jonjić i v.d. voditelja Odjela za srčane aritmije i elektrostimulacije srca, Zlatko Čubranić.

Izvor: Općina Kostrena