Kostrena 9. listopad 2017.

Postanite arheolog na par dana i otkrijte tajne Kostrene

Postanite arheolog na par dana i otkrijte tajne Kostrene
Međunarodni arheološki kamp na kasnoantičkoj utvrdi Solin i akcija čišćenja lokaliteta, ovog će se mjeseca održati na atraktivnoj kostrenskoj lokaciji, a u sklopu projektu Claustra+.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i Općina Kostrena danas su predstavili dvije zanimljive aktivnosti za građane, koje će zajednički realizirati tijekom listopada.


Akcija čišćenja i međunarodni arheološki kamp na kasnoantičkoj utvrdi Solin dio su aktivnosti koje će se organizirati u Kostreni u sklopu projektu Claustra+, čiji je cilj aktivna zaštita prirodne i kulturne baštine održivim turizmom- povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije.

Kao uvod u nastavak istraživanja lokaliteta Solin najprije će se 14. listopada (od 10 do 16 sati) održati akcija čišćenja utvrde, a od 16. do 27. listopada zainteresirani građani moći će sudjelovati u istraživanjima u sklopu međunarodnog arheološkog kampa. 

“Međunarodni arheološki kamp povezat će istraživački dio projekta Claustra+ sa širokim spektrom promotivnih, edukativnih i turističkih aktivnosti. Projekt će kroz naredne dvije i pol godine provoditi devet slovenskih i hrvatskih partnera među kojima je i naša institucija. Zanimljivim aktivnostima javnosti ćemo predstaviti kasnoantičku utvrdu Solin, koja je dio Prekogranične destinacije kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum”, rekla je Tea Perinčić, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.


Ukupan budžet projekta iznosi 1.779.988,15 eura s namjenom ulaganja u zaštitu povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije održivim turizmom.

Općina Kostrena već duži niz godina financijski podupire istraživanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, a iznosom od 70.000 kuna uključila se i u projekt Claustra+.

“Pozivam mještane Kostrene da se pridruže u aktivnostima na lokalitetu Solin i na zanimljiv način saznaju više o povijesti našeg kraja. Projekti poput Claustre+ mogu značajno utjecati na međunarodnu prepoznatljivost Kostrene i povećati njezin turistički potencijal”, istaknuo je načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić.


Zadovoljstvo nastavkom suradnje i sudjelovanjem Općina Kostrena u projektu naglasio je Ranko Starac, arheolog kustos iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka koji je s istraživanjem ovog lokaliteta započeo 2007. godine.

“Drago mi je što ćemo nastaviti višegodišnju dobru suradnju. Arheološki lokalitet je baština koja ostaje lokalnoj zajednici te je upravo suradnja i zainteresiranost građana jedan od ključnih elemenata“ rekao je Starac.

Poziv za sudjelovanje u aktivnostima uputila je i Ana Golja arheolog i kustos iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

“Kamp smo zamislili na način da svatko može doći i sudjelovati u okviru interesa i mogućnosti, bilo da nam pomogne čupati korov koji je narastao na zidinama utvrde, bilo da nas samo posjeti tijekom istraživanja ili aktivno sudjeluje u istraživanjima. Važno je naglasiti da će troškovi spavanja i prehrane za one sudionike koji nisu iz Kostrene i okolice biti pokriveni u sklopu međunarodnog arheološkog kampa”.

Terenski rad u kampu odvijat će se svakodnevno od 10 do 18 sati izuzev subote i nedjelje, bez obaveze cjelodnevnog sudjelovanja. Iskopavanja će voditi arheolog i kustos Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Ranko Starac. U iskopavanjima mogu sudjelovati svi koji žele upoznati kulturnu baštinu.

Prijave za sudjelovanje u akciji čišćenja i/ili iskopavanjima mogu se izvršiti putem obrasca, e-pošte ana@ppmhp.hr  ili ranko@ppmhp.hr  te na broj telefona 051 553 667.


Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije  putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) (85%) u okviru Programa suradnje Intereg-V-A Slovenija-Hrvatska 2014.- 2020. i Općine Kostrena.
 
Claustra+

Claustra Alpium Iuliarum (www.claustra.org); kasnorimski unutarnji obrambeni sustav koji je štitio od prodora u središte rimskog imperija. Arheološki ostaci sustava pružaju se u intervalima od Rijeke u Hrvatskoj do Posočja u Sloveniji, a položaj pregradnih zidova ukazuje na svrhovito korištenje prirodnih obilježja nemirnog krajolika. Claustra predstavlja izniman primjer integracije arhitekture u prirodni okoliš pa je doživljaj sustava tijesno povezan s doživljajem prirode. Arheološki ostaci se uglavnom nalaze u područjima prekrivenim šumom, nerijetko i na područjima zaštićenim temeljem propisa s područja zaštite prirode ili šumarstva. Dionici te baštine su iznimno usitnjeni, a ostaci nisu zadovoljavajuće konzervirani, prezentirani i dostupni, pa je nužno povećati njihovu vidljivost i prepoznatljivost kao zajedničke destinacije kulturnog i zelenog turizma. Projekt predviđa skup aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda Claustra. Pomoći će uspješnijem turističkom razvoju programskog područja i stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći mjeriti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, poput Zemlje Hadrijanovog zida ili njemačkog limesa.