Kostrena 20. travanj 2015.

Preventivna dezinsekcija i deratizacija u Kostreni

Obavještavaju se mještani s područja općine Kostrena da  će se od  22. do 28. travnja  2015. godine provoditi mjere dezinsekcije i deratizacije. Dinamika provedbe DD mjera ovisit će o vremenskim prilikama.

Radove će profesionalnom opremom obavljati stručne ekipe sastavljene od sanitarnog inženjera i sanitarnog tehničara. 

O provođenju radova na području Općine Kostrena izviještena je Sanitarna inspekcija Primorsko-goranske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ- Ispostava Kostrena. Obavijest o provođenju mjera dezinsekcije i deratizacije bit će objavljena u dnevnim novinama Novi list, zatim na Radio Rijeci, Radio Trsatu i isticanjem plakata na području Općine.

Dezinsekcija i deratizacija  provodit će se na svim javnim površinama; parkovima i drugim zelenim površinama, plažama, šetalištima u priobalnom pojasu, odlagalištima otpada, lokvama i baruštinama, posudama sa stajaćom vodom kao i zajedničkim prostorima stambenih zgrada te u privatnim domaćinstvima.
 
Operativni program

Srijeda 22.04.2015. 
Ž. Pezelja, Šojska I.Šodića, - zajednički prostori zgrada, Paveki, Doričići

Četvrtak 23.04.2015. 
Vrh Martinšćice, Martinšćica, Glavani, Raspelje, Šubati, Mažeri                                          

Petak 24.04.2015.
Sv. Lucija, Plešići, Rožmanići, Dujmići, Maračići, Randići

Ponedjeljak 27.04.2015.
Sv. Barbara, Šoići, Urinj, Podurinj, Perovići 

Utorak 28.04.2015.   
Šodići, Rožići, Žuknica, Žurkovo

Ovim putem molimo mještane da surađuju s izvođačima, a svoje kućne ljubimce drže pod strogim nadzorom.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, građani se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:
- Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće  pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke.
- Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane.
- Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci  pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.
- Skloniti kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka;
- Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.
  
Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju naputaka. U slučaju nepridržavanja naputaka općina Kostrena i izvođač deratizacije ne snose odgovornost za štete i moguća oštećenja zdravlja ljudi i životinja. 

Kod sumnje da je došlo do trovanja, preporuka je obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi i djelatnicima Pestic-a na terenu ili na telefon 281-163.